test
Geneetikko, koulutustoimi - Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, Turun yliopistollisen keskussairaalan Labotoriotoimialueeseen kuuluvalla Genomiikan vastuualueella on haettavana koulutettavan geneetikon toimi. Koulutettava geneetikko pätevöityy koulutusaikanaan toimimaan kromosomi-analytiikan ja molekyyligenetiikan asiantuntijatehtävissä akkreditoidussa diagnostisessa laboratoriossa.

Toimi täytetään 1.2.2022 alkaen. Erikoistumistoimi on minimissään 2-vuotinen ja enimmillään 4-vuotinen. Toimi täytetään sairaalageneetikon koulutuksen edellyttämäksi ajaksi.

Sairaalageneetikon koulutus on sisällytetty filosofian lisensiaatin tutkintoon valtioneuvoston antaman asetuksen (834/2002) mukaisesti. Sairaalageneetikon nimike kuuluu terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/94) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa mainittuihin nimikesuojattuihin ammattinimikkeisiin.

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto perinnöllisyystieteeseen ja ihmisgenetiikkaan painottuen sekä maisterintutkielma ihmisgenetiikan alalta. Mikäli pro gradu- tutkielma ei täytä vaatimusta, mutta hakijalla on väitöskirja lääketieteellisen genetiikan tai ihmisgenetiikan alalta, kelpoisuusvaatimus täyttyy.

FT-tutkinto katsotaan eduksi.

Tartuntatautilain 48§ mukaan terveydenhuollon työntekijällä ja opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilta hinkuyskää vastaan.

Lisätietoja

http://www.vsshp.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa yligeneetikko Johanna Schleutker, p. 050 463 7330.
Hakemuksen jättäminen: Hakemus tulee jättää sähköisen hakulomakkeen kautta. Jos et pysty tekemään sähköistä hakemusta, on paperimuotoinen hakemus mahdollista toimittaa postitse osoitteella VSSHP, Kirjaamo, PL 52, 20521 Turku.

Lisätietoja

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopistollinen keskussairaala, Tyks toimialue 12 Laboratoriotoimialue, LGS Genomiikka

Tehtävä yhdessä Pohjoismaiden eturivin sairaaloista kutsuu! Meille tärkeitä arvoja ovat myötätunto, tiede, yhteistyö ja kehityshalu. Tarjoamme motivoivaa työtä paitsi terveydenhoidon ammattilaisille myös esimerkiksi kunnossapidon, tekniikan ja hallinnon osaajille. Meitä tyksiläisiä on yli 8 000, ja ammattinimikkeitäkin jo lähes 250 erilaista. Aktiivinen koulutus ja työ yliopistosairaalassa pitää meidät kehityksen kärjessä. Meillä on hyvä syke päällä, parannamme joka päivä!


Osoite: Kiinamyllynkatu 4-8, 20520 Turku
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb