Skip to main content
test

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä on haettava geronomin/ ikäihmisiin suuntautuneen sosionomin toimi, jonka sijoituspaikka on palvelussuhteen alkaessa hoidon ja hoivan tulosalueella palvelukeskus Jokikartanossa Pyhäjoella. Palvelukeskus Jokikartanossa on 3 kotiryhmää tehostetun palveluasumisen asiakkaille, yhdessä kotiryhmässä on myös vuorohoitoa.

Geronomina/sosionomina tehtäviisi kuuluu mm. talon päivittäisten aktiviteettien suunnittelua ja toteutusta sekä omaisyhteistyötä. Toimit RAI-vastuuhenkilönä koko työyhteisöä tukien ja ohjaten. Tehtävään sisältyy noin 50% hoitotyötä. Tehtävä on monipuolinen ja antaa sinulle mahdollisuuden kehittää osaamistasi ja toimia asiantuntijana tiimissä.

Kelpoisuusehtona toimeen on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen geronomin (AMK) tai sosionomin (AMK) kelpoisuus.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää sinulta laaja-alaista asiantuntemusta ikääntyvien henkilöiden toimintakyvyn tukemisesta ja kykyä työskennellä moniammatillisessa tiimissä. Tehtävässä korostuvat ohjaamisen ja vuorovaikutuksen sekä innostavan tiimityön taidot. Huomaa, että tehtävä on uusi, joten sinulla on ainutkertainen mahdollisuus vaikuttaa myös tehtävänkuvasi rakentumiseen! Käytämme ikääntyneiden toimintakyvyn arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa RAI-järjestelmää. Siksi toivommekin, että sinulla on siitä kokemusta tai olet motivoitunut perehtymään siihen.

Viihdyt kanssamme, mikäli olet positiivisesti asioihin suhtautuva ja nautit oman työsi kehittämisestä muita tiimiläisiä ohjaten. Olet aloitteellinen ja suunnittelet työtäsi joustavasti. Sinulla on avoin asenne toiminnan kehittämiseen ja pidät tiimityöstä. Arvostamme monipuolista työkokemusta asumispalveluista, joustavuutta ja hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä maksetaan vakituiseen työsuhteeseen tulevalle geronomille/sosionomille rekrytointilisää 400 euroa kuukaudessa vuoden 2022 loppuun saakka. Rekrytointilisään on oikeutettu vähintään kahden (2) kuukauden mittaisella palvelussuhteella.

Valitun on ennen työn vastaanottamista toimitettava 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ja hygieniapassi. Noudatamme toimen täytössä kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 § ja 48a §:n mukaista rokotesuojaa.

Henkilötodistus ja alkuperäiset työ- sekä opintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta. Mahdolliset kirjalliset hakemukset toimitetaan: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä, Kirjaamo, PL 25, 92101 Raahe. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.ras.fi
https://www.esitteemme.fi/raahen-seudun-hyvinvointikuntayhtyma/WebView/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja tehtävästä antaa palveluesimies Pirjo Pehkonen puh. 040 135 8422. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)ras.fi

Lisätietoja

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä vastaa Raahen kaupungin sekä Pyhäjoen ja Siikajoen kuntien yhteensä 33.000 asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista lukuun ottamatta varhaiskasvatusta ja ympäristöterveydenhuoltoa.

Kuntayhtymä vastaa myös jäsenkuntien väestön niistä erikoissairaanhoidon palveluista, jotka hankitaan sairaanhoitopiiristä tai muualta alueen ulkopuolelta. Peruserikoissairaanhoidon palveluja myydään myös jäsenkuntien ulkopuolelle.

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä on savuton työpaikka.


Osoite: Rantakatu 4, 92100 Raahe
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb