Skip to main content

Vi söker en granskningsingenjör (RAK) för ett ordinarie tjänsteförhållande till ansvarsområdet för byggnadstillsyn.

Byggnadstillsynens huvudsakliga uppgift är att se till att planering och genomförande av byggprojekt följer rådande lagstiftning, förordningar och andra bestämmelser. I en gammal och vital stad som Åbo är det viktigt att byggnadstillsynen gör sin andel för att den byggda miljön ska vara trygg, hälsosam och trivsam.

Granskningsingenjörens huvudsakliga uppgift är att övervaka den byggda miljön och miljön under byggtiden, i synnerhet genom arbetsplatsinspektioner och behandling av specialplaner. Dessutom ger granskningsingenjören råd och vägleder byggnadstillsynens kunder samt deltar vid behov i byggnadstillsynens tillståndsberedning. Det är möjligt att sköta arbetsuppgifterna på distans.

Behörighetsvillkor är för uppgiften lämplig ingenjörsexamen samt tillräcklig erfarenhet av planering eller arbetsledning inom konstruktioner eller av planering eller inspektioner inom VVS-branschen.

För att sköta arbetsuppgifterna förutsätts B-körkort.

Vi värdesätter kunskaper om datamodeller, en positiv inställning till utveckling och ett kundorienterat arbetssätt.

Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs för arbetsuppgiften ska lägga fram ett godkänt utlåtande av företagshälsovården om sin lämplighet för tjänsten innan arbetsuppgiften tas emot.

Vi erbjuder dig mångsidiga uppgifter, stöd av en stor organisation och möjlighet att delta i utvecklingen av en växande stad.

Åbo stad erbjuder bl.a. följande anställningsförmåner:
- mångsidig personalutbildning
- Fölis arbetsresekort för förmånligare bussresor
- Tyky-armband för användning av stadens motions- och kulturtjänster
- cykelförmån  

För att främja jämlikhet och likabehandling använder Åbo stad anonym rekrytering. I praktiken innebär detta att man i det första skedet av rekryteringsprocessen inte ska ange uppgifter om till exempel ålder, modersmål eller kön som svar på de öppna frågorna i arbetsansökningen. Även om en del av dessa uppgifter frågas för bakgrundsinformation, syns de inte i den anonyma ansökningsrapporten för den rekryterande chefen.
Målet med anonym rekrytering är att rikta uppmärksamheten på sökandes yrkesmässiga kunnande och arbetserfarenhet.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Kontaktinformation

tillsynschef Andreas Salonen, tel. 040 544 7258
Inlämning av ansökan: Ansökan ska i första hand lämnas in elektroniskt via Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska lämnas in innan ansökningstiden går ut till adressen Stadsmiljöns servicehelhet, registratorskontoret, PB 355, 20101 Åbo.

Lär dig mer om oss

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är en av de största arbetsgivarna i regionen med mer än 6 000 anställda som arbe-tar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.

Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Plats
Yliopistonkatu 27
20100 Turku

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.