Grundtrygghetsdirektör - Hangö stad

Vi söker en yrkeskunnig person inom social- och hälsovården med ledarskapserfarenhet till ett vikariat för

GRUNDTRYGGHETSDIREKTÖREN

för tiden 1.12.2020-30.11.2021 då den nuvarande grundtrygghetsdirektören övergår till att bereda förverkligandet av det regionala SOTE-projektet.

Grundtrygghetsdirektören leder grundtrygghetsverket, vars uppgift är att ordna social- och hälsovården i vår stad. Under grundtrygghetsnämnden lyder hälsocentralen, servicecentralen för äldreomsorgstjänster samt socialservicecentralen. Inom grundtrygghetsverket jobbar cirka 200 medarbetare. Grundtrygghetsdirektören är medlem i stadens ledningsgrupp.

De riksomfattande servicestrukturerna inom social- och hälsovården förnyas. Vi förutsätter aktivt deltagande i SOTE-projektets förberedande arbete och arbetsgrupper.

Behörighetsvillkor för tjänsten som grundtrygghetsdirektör är lämplig högre högskoleexamen, kännedom om verksamhetsområdet samt tillräcklig ledarskapsförmåga. Dessutom krävs av den som väljs till uppgiften goda muntliga och skriftliga kunskaper i de båda inhemska språken. Vi värdesätter ett sporrande och utvecklande ledarskap, starkt ekonomiskt och administrativt kunnande samt god samarbetsförmåga.

Vi erbjuder utmanande och intressanta arbetsuppgifter i vår stad i omvandling.

Ansökan till tjänsten ska lämnas in senast 7.12.2020 kl. 15.00 via Kuntarekry.fi. Även skriftliga ansökningar beaktas.

Den som väljs till tjänsten förutsätts uppvisa ett godkänt läkarintyg över sitt hälsotillstånd före tjänsten tas emot. I tjänsten tillämpas en fyra (4) månaders prövotid.

Ytterligare information om staden och verksamhetsstadgan för grundtrygghetsverket finns på adressen www.hanko.fi.

Läs mer

http://www.hanko.fi

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsinformation om tjänsten ger grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander, tfn 0400 280 012, eller stadsdirektör Denis Strandell, tfn 050 4641014.

Centralförvaltningen
Adress: Boulevarden 6, 10900 Hanko

Hangö - En liten stad vid havet

Det av havet omgivna Hangö, är Finlands sydligaste stad. Förutom havet, stränderna och solen lever staden av sin industri och hamnen. Äkta tvåspråkighet och en idyllisk småstadsatmosfär ger Hangös identitet en genuin prägel. Vi är en rökfri kommun.