Skip to main content
test
Gruppassistent, Braheskolans daghem - Åbo stad, Bildningssektorn

Åbo stad anställer en gruppassistent inom småbarnspedagogiken för tidsbunden anställning.

Vi söker gruppassistent till Braheskolans daghem.

Som assistent är din uppgift att stödja barn i gruppen och göra det möjligt för dem att delta i verksamheten. Samarbete mellan barnet, vårdnadshavaren, läraren inom småbarnspedagogiken, specialläraren inom småbarnspedagogiken och den övriga personalen inom småbarnspedagogiken är viktigt för att barnets behov av stöd ska identifieras samt när stödet planeras, genomförs och utvärderas.

Vi ser dig gärna ha ett arbetssätt som är motiverande och fokuserar på utveckling. Du är lyhörd för barnens tankar och åsikter och vill skapa en trygg vardag för dem.

Vi erbjuder dig intressanta och mångsidiga uppgifter och möjligheter till professionell utveckling. Vi är utåtriktade och samarbetar lokalt, nationellt och internationellt. Åbo stads småbarnspedagogiska verksamhet erbjuder fina arbetsmöjligheter till dig som utöver behörighet har ett positivt tankesätt och viljan att jobba med barn under skolåldern. Som anställd inom Åbo stad har du tillgång till stadens hälsofrämjande verksamhet (motion och kultur) och det erbjuds även olika förmåner till diverse samarbetspartners.

Även obehöriga sökanden beaktas i rekryteringen.

Ta gärna kontakt, så berättar vi mera!

Vi kommer att hålla intervjuer fortlöpande under ansökningstidens gång.

Vi vill ännu påminna att Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Behörighetskravet är skolgångsbiträde eller motsvarande utbildning men även obehöriga beaktas i rekryteringen. Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Enhetschef Braheskolans daghem Karola Kojo, karola.kojo(a)edu.turku.fi, +358406473576
Platsen skall sökas elektroniskt under Sök arbetsplats.

Lär dig mer om oss

Åbo stad, Servicehelheten för fostran och undervisning, Svenskspråkig fostran och undervisning, Svenskspråkig småbarnspedagogik

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.


Adress: Valtaojantie 27, 20810 Turku

Rekommenderade jobb