Gruppassistent, Lagstads daghem - Esbo stad

Gruppassistent, Lagstads daghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Arbete med barn i behov av särskilt stöd.
Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi ett varmt och genuint intresse att stöda och handleda barn i sin utveckling.
Vi värdesätter erfarenhet av arbete med barn.

Daghemsföreståndare Harriet Weurlander 0505252702 harriet.i.weurlander@espoo.fi Viceföreståndare Tiina Aito 046-8771326

Lagstads daghem
Adress: Esbogatan 7, 02770 Espoo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren