Gruppfamiljedagvårdare - Pargas stad

Är du vår nya kollega?

Vi söker en gruppfamiljedagvårdare inom småbarnspedagogiken till familjedaghem för tiden 1.8.2020-31.7.2021

Behörighetskrav enligt lagen om småbarnspedagogik (L540/2018). Lönesättning och arbetstid enligt AKTA. Prövotid 4 månader.

Den som väljs bör inom 30 dagar efter att beslutet delgivits uppvisa straffregisterutdrag och vid ordinarie anställning även läkarintyg.

Läs mer

http://www.pargas.fi
http://www.pargas.fi/sv/web/pargas/smabarnspedagogik

Mer om arbetsgivaren

Tilläggsuppgifter ges av familjedagvårdsledare/ daghemsföreståndare Annette Karlsson, annette.karlsson@pargas.fi
Ansökan görs via Kuntarekry. Om du har problem med att lämna in din elektroniska ansökan, kontakta tfn 044 358 5973

Pargas stad, Bildningsavdelningen, Enheten för småbarnspedagogik
Adress: Urnlundsvägen 4, 21600 Parainen

Pargas är en unik tvåspråkig skärgårdsstad med drygt 15 500 invånare och omfattar stora delar av Skärgårdshavet med tusentals öar, holmar och skär. Här finner du både landsbygds- och småstadsmiljö. Stadens centrum ligger nära de stora städerna, avståndet till Åbo är 23 km.

Pargas stad har ca 1000 anställda i olika branscher. För oss är det viktigt att personalen känner meningsfullhet, glädje och gemenskap i arbetet. Vi ger möjlighet för de anställda att utveckla verksamheten och sig själva. Vi vågar vara kreativa och prova på nya saker i en lärande organisation.

I Pargas finns 12 daghem, familjedagvårdare i eget hem, familjedaghem och lekparksverksamhet. Ca. 800 barn deltar i vår verksamhet.

Småbarnspedagogiken har ett tätt samarbete med skolorna, äldreomsorgen och tredje sektorn för att utveckla vår verksamhet. Vi vill att barnen ska vara delaktiga och synliga aktörer i vårt skärgårdssamhälle. I Pargas satsar vi på småbarnspedagogiken och kan erbjuda stimulerande arbete i varierande grupper och miljöer. Alla våra verksamhetsställen är naturnära, vi använder aktivt våra gårdar och närmiljön som lärmiljö. Tre av våra daghem har egna kåtor på sina gårdar som används till utomhusverksamheten. Vi följer en hållbar livsstil bland annat genom att kompostera och odla för att sedan tillreda skörden. Flerspråkighet och digitalisering är naturligt hos oss – en berikande självklarhet i vår verksamhet!