Som gruppfamiljedagvårdare ansvarar du över att vårda och fostra barn i 1-3 års ålder. Du kommer arbeta som par med en barnskötare och planera tillsammans verksamheten och uppföljningen av läroplanen. I dina uppgifter hör både grundvård samt pedagogisk verksamhet.

Arbetet inleds i augusti 2020 (-31.12.2020).

Arbetsplats: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo.

Arbetstid: 38h 45min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig yrkesexamen eller annan lämplig utbildning.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi värdesätter pålitlighet, flexibilitet och en positiv attityd.

Kom och arbeta med barn i ålder 1-3 åringar på Portängens gruppfamildaghem. Det kommer att finnas 8 barn i gruppen och vi samarbetar mycket med Portängens daghem som är på samma gård.

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Läs mer

https://www.esbo.fi/sv-FI/Utbildning_och_fostran/Smabarnspedagogik/Kommunal_smabarnspedagogik/Hagalund__Mattby__Olars/Portangens_daghem(3309)

Mer om arbetsgivaren

Vill du veta mer? Var i kontakt med oss:
Marika Melén, Ledare inom småbarnspedagogik, tel. 0468771737. Semester från och med 29.6-2.8.2020.
Salla Kurkela, Viceledare inom småbarnspedagogik, tel. 0468771807

Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Svenska bildningstjänster, Daghem
Adress: Portängsvägen 12, 02180 Espoo

Esbo är hemstad för ca 280 000 personer. Esbo är Finlands näst största stad och en trivsam bostadsort som lever, växer och utvecklas.

Vi erbjuder våra invånare mångsidiga tjänster, goda trafikförbindelser, välvårdade grön- och friluftsområden, goda utbildningsmöjligheter och mycket annat som behövs för att människor ska må bra.

I Esbo förenas toppkompetens, en variationsrik natur samt trivsamma och trygga bostadsområden. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö med utmärkta möjligheter att arbeta och utveckas.

Vi vill att du ska trivas i Esbo – och kunna utveckla din kompetens bland de främsta i landet.

Läs mer via www.espoonrekry.fi