Gruppfamiljedagvårdare, Portängens gruppfamiljedaghem - Esbo stad

Gruppfamiljedagvårdare, Portängens gruppfamiljedaghem - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Arbete på gruppfamiljedaghem tillsammans med 1 barnskötare och 8 barn.
Behörighetskrav: Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)För uppgiften lämplig yrkesexamen eller annan lämplig utbildning
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Ledare inom småbarnspedagogiken Marika Melén 046 887 71737

Portängens gruppfamiljedaghem
Adress: Portängsvägen 12, Esbo

Svensk dagvård i Esbo utvecklar systematiskt sin verksamhet för att kunna erbjuda en trygg vardag med hög kvalitet för varje barn i början av barnets livslånga lärande. För en arbetstagare innebär detta intressanta och mångsidiga uppgifter i en dynamisk och mångprofessionell arbetsgemenskap. Svensk dagvård som en del av gemensam organisation med svensk utbildning erbjuder möjligheter för var och en att vara delaktig och utveckla sig själv i en svensk miljö.Esbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren