test
Gumeruksen koulun erityisopettajan virka - Siikajoen kunta

Siikajoen kunnan sivistystoimessa julistetaan haettavaksi laaja-alaisen erityisopettajan virka (vakanssinumero 4004004), sijoituspaikkana Gumeruksen koulun nuorisokodin opetusryhmä.

Siikajoen Nuorisokodin opetusryhmä on nuorisokodin oppilaista muodostuva opetusryhmä, joka toimii hallinnollisesti Siikajoen kunnan Gumeruksen yhtenäiskoulun alaisena. Opetustilat sijaitsevat nuorisokodin Kauppatien asuinyksikön yhteyteen saneeratuissa koulutiloissa. Erityisopettajan viran tehtäviin kuuluvat lähtökohtaisesti kaikki opetusryhmän oppitunnit eri oppiaineissa.

Haemme opettajaa, joka omalla osaamisellaan ja välittämisellään saa oppilaat innostumaan oppimisesta. Toivomme kehittävää ja kehittyvää työotetta, rakentavaa asennetta työyhteisössä sekä keinoja vastata erilaisten oppijoiden tuen tarpeisiin. Hyvät monialaiset yhteistyötaidot eri sidosryhmien kanssa ovat työssä myös tärkeät.

Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Virka voidaan täyttää myös määräaikaisesti esimerkiksi luokanopettajan kelpoisuuden omaavalla, viran hoitoon sopivalla henkilöllä. Virkasuhteen ehdot ovat OVTES:n mukaiset. Viran täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa.

Virkaan valitun on ennen valitsemispäätöksen vahvistamista esitettävä nähtäväksi hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen rekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Jusa Honkala, Gumeruksen koulun rehtori, puh. 040-3156448, jusa.honkala@siikajoki.fi
Kari-Pekka Tuhkala, Siikajoen nuorisokoti, puh. 044-3600701, kari-pekka.tuhkala@siikajoennuorisokoti.fi

Lisätietoja

Siikajoen kunta, Sivistystoimi, Opetustoimi, Gumeruksen koulu
Osoite: Jaakontie 1, 92320 Siikajoki
Siikajoen kunta - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb