Hallinto-viestintäassistentti - Pohjois-Savon liitto

Hallinto-viestintäassistentti - Pohjois-Savon liitto

Assistentin pääasiallisia tehtäviä ovat maakuntaliiton toimielinten esityslistojen ja pöytäkirjojen kokoaminen sekä niistä otteiden lähettäminen, kokoushallinnan käytön opastus, asiakirjojen mallipohjien ylläpito, julkaisujen ja ilmoitusten suunnittelu ja toimeenpano, tapahtumakalenterin ylläpito, sekä kirjaamon varahenkilön tehtävät. Assistentin tehtäviin kuuluu myös avustavat tehtävät monikanavaisen viestinnän toteuttamisessa, kuten www-sivujen ylläpidossa ja sosiaalisen median kanavilla sekä muut johdon määräämät tehtävät.

Ensisijaisesti edellytämme käytännön kokemusta ja taitoa asianhallinnasta, mikä kattaa asiakirjahallinnan ja arkistoinnin, tiedonohjauksen sekä sähköiset kokouspalvelut ja päätöksenteon prosessit. Edellytämme myös kokemusta ja taitoa graafisesta suunnittelusta ja graafisten ohjelmien käytöstä, sujuvaa kirjallista esitystaitoa sekä sähköisten viestintäkanavien hallintaa.

Parhaiten tehtävän edellytykset täyttää vähintään tehtävään soveltuva AMK-tutkinto.

Arvostamme itsenäistä ja huolellista työtapaa, tavanomaisten toimisto-ohjelmien hallintaa, Dynasty-ohjelman osaamista ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaisesti. Palvelussuhteessa sovelletaan koeaikaa.

Tehtävä tulisi ottaa vastaan viimeistään 1.8.2019. Työhaastattelut järjestetään viikolla 22-23.

Läs mer

http://www.pohjois-savo.fi

Lisätietoja tehtävästä antavat hallintojohtaja Tarja Miettinen 044-714 2664, tarja.miettinen@pohjois-savo.fi ja maakuntasihteeri Pekka Kaikkonen 044-7142630, pekka.kaikkonen@pohjois-savo.fi

Pohjois-Savon liitto
Adress: Sepänkatu 1, 70100 Kuopio

Pohjois-Savon liitto toimii maakunnan ja sen asukkaiden eduksi jäsenkuntiensa yhteisenä edunvalvonta-, kehittämis- ja suunnittelukuntayhtymänä. Pohjois-Savon liitto on maakunnan yhteisen tahdon muodostaja ja aineellisen ja henkisen hyvinvoinnin kehittäjä.
Pohjois-Savon liitto on eri vaikuttajatahojen yhteistyöorganisaatio. Liitto edistää toimenpiteillään maakunnan eri toimijoiden kansainvälistymistä.
Aluekehitysviranomaisena Pohjois-Savon liiton tehtävä on vastata maakuntasuunnitelman, maakuntaohjelman ja sen toteuttamissuunnitelman laadinnasta ja toteutuksesta. Pohjois-Savon liitto vastaa maakuntakaavoituksesta eli ylikunnallisesta yleispiirteisestä alueidenkäytön suunnittelusta.
Pohjois-Savon liitto vastaa myös eri EU-ohjelmien ja kansallisten erityisohjelmien laadinnasta ja toteutuksesta.

Mer om arbetsgivaren