Hallintopäällikkö

Hallintopäällikkö vastaa Keski-Pohjanmaan liiton yleis-, talous-, henkilöstö- ja kiinteistöasioiden valmistelusta sekä toimii hallintotiimin esimiehenä.
Hallintopäällikkö vastaa lisäksi hallintoasioiden, erilaisten sopimusten, toiminta- ja taloussuunnitelmien valmistelusta, talouden seurannasta sekä tilinpäätöksen laatimisesta. Hallintopäällikkö toimii maakuntavaltuuston ja -hallituksen sihteerinä ja vastaa kokouspäätöksistä tiedottamisesta. Hallintopäällikkö toimii rakennerahastohankkeiden maksatuspäätösten hyväksyjänä ja vastaa varmennusten toimeenpanosta. Hallintopäällikkö kuuluu liiton johtoryhmään ja toimii työsuojelupäällikkönä. Hallintopäällikkö toimii maakuntajohtajan sijaisena.

Virkaan valittavalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja tehtäväkohtaista työkokemusta esimerkiksi hallinto-, talous- ja/tai henkilöstöasioiden hoitamisesta, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä toisen kotimaisen kielen hyvää ja toisen vähintään tyydyttävää taitoa. Tehtävässä tarvitaan myös englannin kieltä.

Hakijan eduksi katsotaan julkishallinnon tuntemus ja esimieskokemus. Ammatinhallinta edellyttää jatkuvaa alakohtaisen tiedon ylläpitokoulutusta, uuden tiedon hankintaa itsenäisesti, paineensietokykyä ja tehtävässä vaadittavaa tarkkuutta.

Hallintopäällikön tehtäväkohtainen palkka on 4 236,26 €/kk. Muut virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti. Virka täytetään 1.5.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaan sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun tulee jättää lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valitulta edellytetään suostumus turvallisuusselvityksen hakemiseen.

Hakemukset ansioluetteloineen ja kelpoisuusehtojen täyttämisen osoittavine todistuksineen osoitetaan Keski-Pohjanmaan maakuntahallitukselle ja toimitetaan 31.1.2021 klo 16.00 mennessä, ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@keski-pohjanmaa.fi tai paperisena osoitteeseen Keski-Pohjanmaan liitto, Rantakatu 14, 67100 Kokkola. Merkintä ”Hallintopäällikkö”.

Lisätietoja

http://www.keski-pohjanmaa.fi

Tutustu työnantajaan

maakuntahallituksen puheenjohtaja Timo Pärkkä, puh. 040 001 2266
maakuntajohtaja Jyrki Kaiponen, puh. 040 140 8995

Keski-Pohjanmaan liitto
Osoite: Rantakatu 14, 67100 Kokkola