Hallintoylihoitaja - Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Hallintoylihoitaja

Sosteri on palvellut vuodesta 2007 lähtien sairaanhoitopiirinsä alueen 42 000 asukasta ja alueen loma-asukkaita. Palvelulupauksena on tukea ihmisten arjessa pärjäämistä tarjoamalla asiakkaille viiveettömiä palveluja erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen hoito- ja palveluprosesseissa.

Tule osaksi Sosterin strategista johtoa kehittämään hoito- ja hoivatyön laaja-alaista tehtäväkenttää.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallitus
julistaa haettavaksi 31.7.2019 klo 14 mennessä

HALLINTOYLIHOITAJAN VIRAN

Hallintoylihoitaja vastaa hoito- ja hoivatyön kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä yhteistyössä prosessijohtajien, toimialajohtajien, ylihoitajien sekä kaikkien hoito- ja hoivatyön esimiesten ja työntekijöiden kanssa sekä vastaa tehtäväalueensa tieteellisestä tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnasta. Tehtävään kuuluu osana myös laadunhallinnan koordinointi. Tehtävässä painottuu vahva tutkimus- ja kehittämisorientaatio sekä palveluprosessien kehittäminen.

Kelpoisuusehtona on terveystieteiden maisterin tutkinto sekä lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus ja kokemusta alansa hallinto- ja johtamistehtävistä. Tohtorin tutkinto lasketaan eduksi. Edellytämme muutosvalmiutta, joustavuutta sekä näyttöä tutkimus-, kehittämis- ja moniammatillisista yhteistyötaidoista.

Palkka määräytyy KVTES:n mukaan. Hakija voi halutessaan esittää hakemuksessa myös oman palkkatoivomuksensa. Virka täytetään sopimuksen mukaan. Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan, mikä sisältää työnantajan edellyttämän tartuntatautilain 48 §:n mukaisen arvion soveltuvuudesta tehtävään sekä huumetestin. Viran täytössä sovelletaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää CV/ansioluettelo. Alkuperäiset todistukset tulee esittää pyydettäessä. Hakemukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti Kuntarekryn kautta.
Mahdolliset kirjalliset hakemukset lähetetään: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, Kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna tai kirjaamo@sosteri.fi. Sähköpostitse lähetetyn hakemuksen liitteiden tulee olla PDF-muodossa ja yksittäisen viestin koko ei saa ylittää 9 Mt. Hakemukseen merkintä haettavasta tehtävästä. Hakemuksia liitteineen ei palauteta.

Lisätietoja

http://www.sosteri.fi

Kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro, puh. 044 417 3333, s-posti panu.peitsaro@sosteri.fi ja kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen, puh. 044 281 3301, s-posti pekka.nousiainen@sosteri.fi

Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky
Osoite: Keskussairaalantie 6, 57120 Savonlinna

Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja Enonkosken, Rantasalmen, Savonlinnan ja Sulkavan 42 000 asukkaalle. Ympäristöterveydenhuollossa ovat mukana myös Juva ja Puumala. Sosterin 1600 ammattilaisen palvelutavoitteena on jonottamatta hoitoon ja hoidosta kotiin.

Tutustu työnantajaan