Hälsocentralläkare, 2 tjänster - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Läkarens uppgifter i rådgivningsarbetet (mödra- och barnrådgivning) samt skolhälsovården. I arbetsbeskrivningen kan vissa saker betonas enligt läkarens kunskaper och intresse, men vanligen har en mångsidig arbetsbeskrivning framstått som mest omtyckt. I vår enhet är det möjligt att inkludera också preventivrådgivning eller andra stadiets studerandehälsovård i arbetet.

I rådgivningen agerar man huvudsakligen i förenade mödra- och barnrådgivningsbyråer och arbetet är tät pararbete med hälsovårdare. Vårt rådgivningsnätverk består av 14 avdelningar av vilka två fungerar i en familjecentral. En enskild läkare agerar vanligen i flera rådgivningsbyråer varje vecka, beroende på rådgivningsbyråns storlek.

Grundskolors skolhälsovård verkar i skolorna. Två av skolhälsovårdens avdelningar verkar i en familjecentral. Beroende på skolans storlek agerar skolläkaren i en enskild skola från ett par gånger i terminen till hela dagar/veckor. Arbetet är grupparbete med hälsovårdare och annan personal inom elev- och studerandevården.

Behörighetskravet är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Den valda personen ska lämna in ett straffregisterutdrag i enlighet med 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn.

Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

En lämplig specialläkarexamen samt specialkompetens inom barnavårdsrådgivning och skolhälsovård eller ungdomsmedicin räknas som meriter.

Uppgiftsrelaterad lön 4 795,13 €/mån. (allmänläkare) , 4 991,18 €/mån. (specialläkare) + åtgärdsarvode enligt lokalt avtal samt ev. personliga tillägg.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete inom barns, ungdomars och familjers hälsovård samt en trevlig arbetsgemenskap och bra stöd från kollegor. Arbetet inom förebyggande hälsovård baserar sig starkt på grupparbete med hälsovårdare och andra yrkespersoner som arbetar med ungdomar, barn och familjer.

Mer om arbetsgivaren
  • Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Läkare inom förebyggande hälsovård
  • JobbFast anställningHeltidsarbete
  • TKU25-30-168-20
  • 4.1.2021
  • 4 795,13 €/mån. (allmänläkare) , 4 991,18 €/mån. (specialläkare)
  • 7.8.2020 - 30.9.2020 15:00
  • LäkareHälsovårdssektornÅboEgentliga Finland

Hannele Kallio, tfn 040 769 8173, hannele.kallio@turku.fi
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansök-ningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Läkare inom förebyggande hälsovård
Adress: Turku, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.