Hälsocentralläkare - Kimitoöns kommun

Hälsocentralläkare - Kimitoöns kommun

LÄKARE - Välkommen på jobb till Kimitoön i Åbolands skärgård!

Till vårt team vid Kimitoöns hälsocentral söker vi en HÄLSOCENTRALLÄKARE i arbetsavtalsförhållande. Det finns också möjlighet till kortare eller längre vikariat och till deltidsarbete. Starttidpunkten kan vi komma överens om. Ring och hör dej för!

Våra läkare arbetar i en välfungerande och trivsam arbetsmiljö med ett team bestående av sex läkare och vårdpersonal. Kimitoöns huvudhälsostation i Kimito är nyligen grundrenoverad och utvidgad och verksamheten i Dalsbruk kommer under våren att koncentreras till en ny närservicepunkt. Läkarnas arbetsbild kan skräddarsys på ett mångsidigt sätt, utgående från personliga särintressen och vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Till arbetet hör inget kvälls-, natt- eller veckoslutsarbete. Våra löneförmåner är konkurrenskraftiga och det finns möjlighet till flexibilitet då det gäller arbetstiderna.

Vi värdesätter att du har en god samarbetsförmåga och att du är intresserad av mångsidiga läkaruppgifter. Vi förutsätter att du är legitimerad läkare och har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra. Det är önskvärt att vaccinationsskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48. Vid tillsvidareanställning är prövotiden är fyra månader och ett läkarintyg över hälsotillståndet ska lämnas in innan tillsvidareanställningen börjar.

På frågor svarar ledande läkare Janne Orava, tfn 040 707 4748, janne.orava@kimitoon.fi.

Ansökan skall i första hand lämnas in i elektronisk form via www.kuntarekry.fi. Ansökan med tillhörande betyg och intyg kan även skickas till adressen Kimitoöns kommun, omsorgschefen, PB 22, 25701 Kimito senast den 10.6.2019 kl. 15.00.

Läs mer

http://www.kimitoon.fi/sv/om-kommunen/ledigaarbetsplatser/

Ledande läkare Janne Orava, tfn 040 8343 515, janne.orava@kimitoon.fi.

Omsorgsavdelningen
Adress: Kimitoön, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 900 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.

Mer om arbetsgivaren