Hälsocentralläkare, Diabetesmottagning - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

På Åbo stads Diabetesmottagning vårdas över 18 år gamla typ 1- och typ 2-diabetiker från Åbo och diabetiker som valt Åbo som sin vårdplats. På diabetesmottagningen sköts ärenden som gäller diabetes, såsom blodtryckssjukdom och fettomsättningsrubbningar.
Akuta ärenden och ärenden som inte berör diabetesvården sköts på den egna hälsostationen. På diabetesmottagningen vårdar man även patienter som använder insulinpump eller sensor.

Behörighetskravet är en legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Därtill förutsätts
- behärskning av vård av diabetes utan läkemedel
- diagnostikens grunder och behärskning av olika typer av diabetes
- kunnighet inom vård av typ 1-diabetes
- grunderna vad gäller effektivisering av vården av typ 2-diabetiker
- besvarande av hälsostationsläkarnas konsultationer
- behärskning av akuta situationer
- bedömning av diabetikers körhälsa

Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Specialläkarexamen inom allmänmedicin och/eller lång erfarenhet av vård av diabetiker räknas som merit.

Vi erbjuder dig en trivsam och utbildningspositiv arbetsmiljö och ett intressant arbete. Du kan konsultera en erfaren diabetesläkare. I början av anställningsförhållandet hjälper även diabetesskötarna till exempel med praktiska ärenden och med introduktionen av program som laddar ner information från bland annat insulinpumpar.

Mer om arbetsgivaren

överläkare Harri Huhtanen tfn 044 354 5848
specialläkare Anne Artukka tfn 040 186 5984
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Diabetesmottagning
Adress: Käsityöläiskatu 2, 20100 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.