Skip to main content
test
Hälsocentralläkare, svenskspråkiga enheten - Social-och hälsovårdssektorn


Välkommen till Östra hälsostationen i Kvarnbäcken! Vi arbetar i våra nya och moderna utrymmen, som är belägna vid goda trafikförbindelser. På hälsostationen arbetar sammanlagt 20 läkare och 30 skötare.

Vi söker nu en läkare, som har intresse för allmänmedicin, är utvecklingsinriktad och har goda språkkunskaper i svenska. Uppgiften tillsätts enligt överenskommelse.

Du ansvarar för vården av de patienter, som valt att få service på svenska, i samarbete med enhetens andra läkare, samt den svenskspråkiga enhetens vårdpersonal. Ungefär hälften av dina patienter är svenskspråkiga.

Ditt arbete, som en allmänläkare innebär mångsidig öppenvård, med möjligheten till arbete inom mödra- och barnrådgivning eller enligt din önskan också skol- och studerandehälsovård. Enligt modellen för hälso- och välfärdscenter, har du ett mångprofessionellt team omkring dig. Hos oss kan du specialisera dig till allmänläkare och genomföra perioden för den särskilda allmänläkarutbildningen. Det finns också möjlighet till deltidsarbete. Du har flexibel arbetstid.

Du får en god introduktion till ditt arbete och vi ser till att du har goda konsultationsmöjligheter. Hälsostationen har en tutorläkare och atmosfären på arbetsplatsen är bra. Av dessa orsaker lönar det sig att komma och jobba hos oss! Som anställd vid Helsingfors stad, får du ta del av omfattande skolningsmöjligheter och även andra arbetsförmåner. Vid behov hjälper vi dig med att skaffa tjänstebostad. Arbetstiden är 38 timmar och 15 minuter i veckan och lönen enligt lokala tjänstekollektivavtalet.

Ta kontakt, jag berättar gärna mera!

Behörighetsvillkor:

I Finland legitimerad läkare eller en medicine kandidat som har utfört minst fem års studier.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och finska.

Uppgiften förutsätter vaccineringsskydd i enlighet med § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Läs mer

https://www.hel.fi/sv/social-och-halsovardstjanster/kom-och-jobba-hos-oss

Mer om arbetsgivaren
  • Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Hälsovårds- och missbrukartjänster, Östra hälsostationen / Kvarnbäcken
  • JobbVikariat
  • SOTEPE-02-57-23
  • Enligt överenskommelse
  • 3.3.2023 - 31.3.2023 16:00
  • LäkareNylandHelsingforsKommun

Kontaktinformation

överläkare Ragnar Ulfvens
ragnar.ulfvens@hel.fi
040 1763 184

Lär dig mer om oss

Social-, hälsovårds- och räddningssektorn, Hälsovårds- och missbrukartjänster, Östra hälsostationen / Kvarnbäcken

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgarna också i framtiden vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet, verkningsfullhet och produktivitet samt personalupplevelsen förbättras snabbt. Vi fäster speciell uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Mjölgränden 4, 00920 Helsinki

Rekommenderade jobb