Hälsocentralläkare, Tallbacken - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Anställning som hälsocentralläkare på Tallbackens hälsostation. Omfattar mottagning av patienter med tidsbeställning och patienter i dagsjouren samt förebyggande hälsovård (på rådgivningen eller i skolan).

Tidpunkterna då den ordinarie arbetstiden börjar och upphör för den som tillträder tjänsten kan variera och arbetstiderna kan periodiseras i enlighet med kraven på serviceverksamhet.

Behörighetskravet är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Dessutom förutsätter vi vaccinationsskydd i enlighet med 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Intresse för primärvårdsarbete, avlagd särskild allmänläkarutbildning och kunskaper i svenska räknas som merit.

Vi erbjuder dig ett intressant arbete på en multiprofessionell arbetsplats och goda möjligheter att utföra högklassigt läkararbete.

Läs mer

http://www.turku.fi/laakariksi

Mer om arbetsgivaren

överläkare Jutta Peltoniemi, jutta.peltoniemi@turku.fi, tfn 040 595 3682
överläkare inom öppen sjukvård Päivi-Leena Honkinen, paivi-leena.honkinen@turku.fi, tfn 044 907 3291
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Tallbacken
Adress: Luolavuorentie 2, 20700 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.

I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.

Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som krä-ver mångsidig yrkeskunskap.

Åbo har som mål att bli klimatneutralt före 2029.