Skip to main content
test
Hälsocentralsläkare - Borgå stad

Vi är stolta över våra mångsidiga social- och hälsovårdstjänster och vårt mod att förnya tjänsterna fördomsfritt tillsammans med invånare i olika åldrar. Vi satsar på kvalitet och utvecklingsmöjligheter både i verksamhet och för personalen. Människan och den smidiga vardagen är viktiga för oss.

Bli hälsocentralsläkare i Borgå!

I Borgå har mottagningarna för läkare och skötare inom hälsocentralstjänsterna koncentrerats till ett ställe, Näse hälsocentral.

På Näse fungerar också
- lågtröskelmottagningar (psykiatrisk sjukvårdare, missbrukarvårdare)
- minnespolikliniken (specialistläkare inom geriatrik och neurologi kan konsulteras)
- fysioterapitjänster
- läkaren på missbrukarkliniken är lätt att konsultera.
- vårdavdelningar (som har egna läkare och möjlighet till fortsatt vård efter den akuta vården)

HNS enhet på Borgå sjukhus har en jourpoliklinik och andra tjänster för specialsjukvård. Vi samarbetar kontinuerligt för att utveckla vården av patienter smidigare.

Nu söker vi förstärkning till ordinarie tjänsteförhållanden.

Tjänsteläkare Lars, som specialiserar sig inom allmänmedicin: "Hos oss kommer alla läkare åt att utföra allmänläkares mångsidiga arbete." Jobbet kan allt efter intresset omfatta arbete som skol- och rådgivningsläkare eller andra överenskomna områden med specialansvar. Preventionen har en egen biträdande överläkare som ger inskolning och konsultation.

Vi satsar på intern utbildning varje vecka och följer Finlands Läkarförbunds rekommendationer om externa utbildningar. Hälsocentralens bitr. överläkare är utbildarläkare. Därtill har vi även flera specialläkare i allmänmedicin som har genomgått universitetsutbildning till utbildarläkare. En av våra tutorläkare verkar som tutor- och konsultläkare och har inte en egen patientlista. En annan tutorläkare är smärtläkare, en tredje ansvarig diabetesläkare och alla har specialkompetensområden.

Frida, vår läkare med utbildning i allmänmedicin: "Man behöver aldrig arbeta ensam, här sporrar man över en låg tröskel till konsultation!"

Läkare med utbildning eller specialisering i allmänmedicin har ett två timmars gruppmöte varannan vecka (utbildningarna för läkare med utbildning i allmänmedicin är regionala och leds av regionens utbildningsöverläkare; utbildningarna för specialister i allmänmedicin hålls av husets egen utbildningsläkare). Varje läkare som har utbildning eller specialiserar i allmänmedicin tilldelas en egen tutorläkare. Tutortimmen hålls en gång i veckan

Samtransport har ordnats i huvudstadsregionen. Du får rekreationssedlar (virikeseteli) och förmåner hos företag mot att uppvisa personalkortet. Motionsprogrammet Voi hyvin - Må väl för personalen ger synnerligen många möjligheter till motion och idrott, gymtider och gruppmotionstimmar. Alla kan ladda ner pausmotionsprogrammet Break Pro till sin dator eller mobil. Matsalen på Näse serverar förmånliga luncher. Vi ordnar egna tillfällen kring arbetshälsa och har även en egen hemlig Facebook-grupp för allt möjligt kul.

Vi använder patientdatasystemet Lifecare. En av huvudanvändarna är vår egen erfarna läkare.

Anställningen börjar den 1 november 2022 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkoret är i Finland legitimerad läkare. För uppgiften krävs vaccinationsskydd enligt 48 § och 48 a § i lagen om smittsamma sjukdomar. I social- och hälsovårdsuppgifter förutsätts ett fullt vaccinskydd mot sjukdomen covid-19 eller att man högst sex månader tidigare har haft laboratorieverifierad covid-19. På tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som väljs till tjänsten ska uppvisa ett godkänt utlåtande om sitt hälsotillstånd innan tjänsten tillträds.

Skicka in din ansökan via länken Sök nu! senast 3.10.2022 före kl. 15.00.

Mer information: Överläkare Susanna Varilo, susanna.varilo@porvoo.fi, tfn 040 676 1387 eller biträdande överläkare Jeff Westerlund, jeff.westerlund@porvoo.fi, tfn 040 676 1391.

Läs mer

https://www.porvoo.fi/sv/halsa-och-valfard/halsovardscentral-framsida/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Mer information: Överläkare Susanna Varilo, susanna.varilo@porvoo.fi, tfn 040 676 1387 eller biträdande överläkare Jeff Westerlund, jeff.westerlund@porvoo.fi, tfn 040 676 1391.

Lär dig mer om oss

Näse hälsocentral

Vackra, historiska och samtidigt moderna och pulserande Borgå är en livskraftig hemstad med över 50 000 invånare, som växer och utvecklas starkt. Här arbetar vi varje dag vi tillsammans för en bättre vardag och en hållbar morgondag.

Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och det centrala läget som metropolområdets östra centrum är hemligheten bakom stadens dragningskraft. Som den största arbetsgivaren i Östra Nyland sysselsätter Borgå cirka 3 500 personer.

Det är viktigt för oss att var och en känner sig uppskattad. Ett meningsfullt arbete är grunden för vår personals välbefinnande. Vi uppmuntrar aktivt var och en att utveckla det egna kunnandet och arbetsbeskrivning. Hos oss hittar var och sin drömarbetsplats. Välkommen till Borgå – här gör människorna staden.


Adress: Borgå, 06100 Porvoo
Borgå stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb