Hälsocentralsläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hälsocentralsläkare - Turun kaupunki, Hyvinvointitoimiala

Hälsocentralsläkarens arbete på Runosbackens hälsostation. Omfattar mottagning av patienter med tidsbeställning och patienter i dagsjouren samt förebyggande hälsovård (på rådgivningen eller i skolan) enligt det lokala avtalet om listade läkare.

Tidpunkterna då den ordinarie arbetstiden börjar och upphör för den som tillträder tjänsten kan variera och arbetstiderna kan periodiseras i enlighet med kraven på serviceverksamhet.

I det lokala avtalet över listade läkare betalas förutom grundlönen en listandel, mottagningsarvoden och åtgärdsarvoden. För särskild kompetens kan betalas uppgiftstillägg.

Behörighetskravet är legitimerad läkare med rätt att arbeta som allmänläkare.

Vi förutsätter goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska.
Vi förutsätter också att du har vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Avlagd särskild allmänläkarutbildning betraktas som merit.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap, god inskolning och bra utbildningsmöjligheter samt seniorstöd.

Läs mer

http://www.turku.fi/sv

överläkare Harri Huhtanen tfn 040 354 5848
överläkare Jutta Peltoniemi tfn 040 595 3682
överläkare Päivi-Leena Honkinen tfn 044 907 3291
Inlämning av ansökan: Ansökan ska lämnas in elektroniskt via länken Sök anställning. Skriftliga ansökningar ska före utgången av ansökningstiden skickas till: Åbo stads välfärdssektor, registratorskontoret, PB 670, 20101 ÅBO

Åbo stad, Välfärdssektorn, Hälsotjänster, Öppenvård inom hälsotjänster, Runosbacken
Adress: Signalistinkatu 2, 20360 Turku

Välkommen att delta i arbetet med att bygga upp det framtida Åbo.
I Åbo görs historia även idag. Åbo är en trivsam och karismatisk universitetsstad som förnyas och växer kraftigt. Målet för staden är att på ett hållbart sätt främja stadsbornas livskvalitet och stadens näringsliv.
Åbokoncernen är den största arbetsgivaren i regionen med cirka 11 000 anställda som arbetar med uppgifter som kräver mångsidig yrkeskunskap.
Åbo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren