Hälsocentralstandläkare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsosektor söker en hälsocentralstandläkare.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad tandläkarbehörighet.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska språken (språkintyg).
Vid behov kan stadsstyrelsen bevilja dispens från språkfärdighetskraven i ett av de inhemska språken.

Vi förutsätter i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) tandläkares legitimation och tillstånd att utöva tandläkaryrket i Finland.

Vi värdesätter en god inställning till arbetslivet samt fortbildning inom yrket, goda interaktionsfärdigheter samt arbetsengagemang.

Vi erbjuder en utbildningspositiv, multiprofessionell, motiverande och stödande arbetsgemenskap med goda konsulterings- och specialiseringsmöjligheter.

Lönen är konkurrenskraftig och bestäms enligt tjänstekollektivavtalet samt det lokala avtalet. Övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och kollektivavtalet (AKTA) och läkaravtalet.

Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, och ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande övertandläkare Katri Palo tfn. 06 325 2118 eller katri.palo(at)vaasa.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsosektorn / Tandvården

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb