Hälsocentralstandläkare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsosektor söker två hälsocentralstandläkare.

Våra energiska yrkesutbildade personer inom munhälsovården ger patienterna effektiv tandvård av hög kvalitet.

Vi har en yrkesskicklig och trevlig personal som vi uppmuntrar till att delta i fortbildningar. Vi satsar på instruering och strävar till att kontinuerligt förbättra på kvaliteten utan att glömma välbefinnandet i arbetet. I vår arbetsgemenskap finns goda möjligheter att konsultera specialtandläkare.

Vårt mål är att effektivera kommuninvånarnas förmåga att själv förbättra och upprätthålla den egna hälsan.

I arbetsuppgifterna ingår mångsidigt kliniskt arbete i fråga om patienter i olika åldrar, allt från grundläggande tandvård till tandvård av jourkaraktär.

Behörighetskravet är i Finland legitimerad tandläkarbehörighet.

Språkkunskapskravet är goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska och svenska språken (språkintyg).
Vid behov kan stadsstyrelsen bevilja dispens från språkfärdighetskraven i ett av de inhemska språken.

Vi förutsätter i enlighet med lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) tandläkares legitimation och tillstånd att utöva tandläkaryrket i Finland.

Vi uppskattar en god inställning till arbetslivet, erfarenhet från motsvarande uppgifter, yrkesinriktad fortbildning, goda interaktionsfärdigheter samt arbetsengagemang. Du tycker om att arbeta med olika människor. Färdigheter i olika språk ses som merit.

Vi erbjuder dig en trevlig arbetsgemenskap och moderna instrument med goda möjligheter till konsultation.

Den uppgiftsbaserade lönen är 4313,01 € / kk.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) over sitt hälsotillstånd, och ett vaccinationsintyg.

De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Ledande övertandläkare Katri Palo tfn. 06 325 2118

Lär dig mer om oss

Social- och hälsosektorn / Tandvården

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Rekommenderade jobb