Hälsocentraltandläkare - Borgå stad

Hälsocentraltandläkare - Borgå stad

Borgå stads social- och hälsovårdssektor söker tandläkarvikarie till hälsovårdscentralen för tiden 30.9.2019-31.12.2019 eller enligt överenskommelse.

Behörighetsvillkor är legitimerad tandläkare i Finland men även odontologiekandidater som utför fördjupande praktik beaktas. De mångsidiga arbetsuppgifterna omfattar hela befolkningen. Vi använder i hälsovårdscentralen datasystemet Effica och vi övergår till informationssystemet LifeCare i december 2019.

Lönesättningen och arbetsvillkoren bestäms enligt AKTAs läkaravtal och erfarenhet.

Prövotid är en månad. För uppgiften krävs vaccinationsskydd som avses i 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Skicka din ansökan senast 27.9.2019 kl. 15 via Sök nu- länken. Till ansökan fogas CV.

Läs mer

http://www.borga.fi

Ytterligare information fås av övertandläkare Sari Holmberg tfn 0400 479 303

Enheten för munhälsovård
Adress: Borgå

Vackra och historiska Borgå är en stad som hela tiden växer och utvecklas. Borgå är också drömmarnas hemstad för över 50 000 invånare.
Levande tvåspråkighet, omfattande serviceutbud och läget som metropolområdets östra centrum gör vår stad till en lockande arbetsplats och bostadsort.
Borgå stad sysselsätter ca 3 500 personer i mångsidiga uppgifter och är den största arbetsgivaren i östra Nyland. Vi satsar på våra anställdas välbefinnande, erbjuder mångsidiga motionsmöjligheter och uppmuntrar våra anställda att utveckla sina egna kunskaper och arbetsuppgifter. Borgå stad är en rökfri arbetsplats.
Sök till oss. Människorna gör staden!

Mer om arbetsgivaren