Hälsostationsassistent, Kyrkslätt välfärdscenter

Ansök senast  30.5.2024 15:45

Välkommen som hälsocentralsbiträde till en attraktiv arbetsplats vid Kyrkslätts välfärdscenter!

Vi har ett brett uppgiftsfält och du har möjlighet att växa till en verkligt mångkunnig person tillsammans med oss. Till din arbetsbeskrivning hör bland annat uppgifter i anslutning till tidsbokning och mottagningar, kommunikation, kundservice, kontorsarbete och uppgifter i anslutning till dokumenthantering.

Arbetsplatsens namn och adress: Kyrkslätts välfärdscentral, Jokiniityntie 2, 02400 Kyrkslätt
Arbetstid: 36 h 15 min/vecka, måltider på egen tid
Arbetuppgiften är en fast anställning

Utbildning: Närvårdarexamen eller erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter.

Vi värdesätter tidigare erfarenhet av hälsocentralsarbete samt muntliga kunskaper i båda inhemska språken. Vi värdesätter dessutom arbetsgemenskapsfärdigheter, datatekniska färdigheter, ett entusiastiskt arbetssätt, ansvarsfullhet samt vilja att förbinda sig till att utveckla verksamheten och sin egen yrkeskunskap.

Den som väljs till uppgiften kan behöva utföra ett narkotikatest i enlighet med Västra Nylands välfärdsområdes antidrogprogram.


Arbetstagarnas välbefinnande är viktigt för oss och du får 200 € per år som du kan använda enligt dina önskemål för kultur-, välbefinnande-, motions- eller biljettförmåner. Vi värdesätter balans mellan arbete och fritid.

Kontaktuppgifter

Mer information om uppgiften ges av avdelningsskötare Merja Kaukua, tfn 050 566 6930, merja.kaukua@luvn.fi, under tiden 20.5-24.5.2024.

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Kom och skapa Finlands bästa välfärdsområde! Vårt mål är att varje västnylänning ska ha möjlighet till ett lyckligt och gott liv, från det första besöket på barnrådgivningen till de sista levnadsdagarna. Vi utvecklar tjänsterna tillsammans med personalen och invånarna. Då hittar vi lösningar som lämpar sig just för oss. När vi förenar allas starka sidor och kompetens har vi fina förutsättningar att lyckas med vårt mål.  Vi betjänar 475 000 invånare i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Välfärdsområdet har nästan 10 000 anställda. Vårt mål är en kompetent och mångfaldig personal som återspeglar hela västra Nylands befolkningsstruktur. Vid rekrytering främjar vi jämlikhet och jämställdhet. Tvåspråkighet är en rikedom och vi värdesätter kunskaper i de båda inhemska språken. Västra Nylands välfärdsområde är en rökfri arbetsmiljö. Västra Nylands välfärdsområde – För att västnylänningarna ska må bra! Läs om arbetsgivare