HÄLSOVÅRDARE 30 h/v, PERUSTLTK 198/19 - Sjundeå kommun

HÄLSOVÅRDARE 30 h/v, PERUSTLTK 198/19 - Sjundeå kommun

Anökningstiden har fölängts. Tidigare asnökningar beaktas.
Vi söker till Sjundeå rådgivning en tillförlitlig och varmhjärtad hälsovårdare i ordinarie arbetsför-hållande 30h/vecka fr.o.m. 10.6.2019 eller enligt överenskommelse. Rådgivningstjänsterna består av en heltäckande mödra- och barnrådgivningsverksamhet samt svenskspråkig skolhälsovård .

Rådgivningens hälsovårdsarbete riktar sig till hela familjen. Även den familjeplaneringsrådgivning som ges i samband med eftergranskningen efter förlossningen hör till verksamheten. Rådgivningens personal gör ett mångprofessionellt samarbete och arbetar som en del av familjeservicenätverket. Till det hör bl.a. småbarnsfostran, barnskyddet, församlingen, organisationer och special-sjukvården. Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete, en god inskolning samt ett fint arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts
Legitimerad hälsovårdare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Utöver den formella behörigheten förutsätter vi goda kunskaper i finska och svenska.
Tidigare erfarenhet av rådgivningsarbete räknas som merit.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter i anknytning till tjänste-/ anställningsförhållandet
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen utgår enligt AKTA. För befattningen tillämpas en sex (6) månaders prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Tilläggsupplysningar om uppgiften fås av förman för omvårdstjänster Katja Takkinen, tfn 050 594 1746, e-post katja.takkinen@siuntio.fi.

Sjundeå kommun
Adress: Charlotta Lönnqvistväg 5, 02580 Siuntio

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbetsmiljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.

Mer om arbetsgivaren