Hälsovårdare - Sjundeå kommun

Ansökningstiden är förlängd.
Vi söker till Sjundeå rådgivning en tillförlitlig och varmhjärtad hälsovårdare till ett tidbundet arbetsförhållande för tiden 1.8.-31.12.2021 Rådgivningstjänsterna består av en heltäckande mödra- och barnrådgivningsverksamhet samt skolhälsovård.

Till verksamheten hör skolhälsovård, mödra- och barnrådgivning, samt den familjeplaneringsrådgivning som ges i samband med eftergranskningen efter förlossningen hör till verksamheten. Rådgivningens personal gör ett mångprofessionellt samarbete och arbetar som en del av familjeservicenätverket. Till det hör bl.a. småbarnsfostran, barnskyddet, församlingen, organisationer och specialsjukvården. Vi erbjuder dig ett mångsidigt arbete, en god inskolning samt ett fint arbetsklimat.

Utbildning och arbetserfarenhet som förutsätts
Legitimerad hälsovårdare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).
Tidigare erfarenhet av rådgivningsarbete samt kunskaper i svenska räknas som merit.
I befattningen förutsätts fr.o.m. 1.3.2018 vaccinskydd enligt § 48 lagen om smittosamma sjukdomar.

Uppgifter i anknytning till tjänste-/ anställningsförhållandet
Den valda skall innan befattningen mottas förete ett av företagshälsovården utfärdat godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. Lönen utgår enligt AKTA. För befattningen tillämpas prövotid.

Läs mer

http://www.sjundea.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Tilläggsupplysningar om uppgiften fås av förman för omvårdstjänster Emmi Salminen, tfn 050 594 1746, e-post emmi.salminen@siuntio.fi.

Lär dig mer om oss

Sjundeå kommun, Grundtrygghetsavdelningen, Rådgivningen

Sjundeå är en kommun med ca 6 200 invånare belägen i närheten av metropolområdet på ett drygt 30 minuters avstånd från Helsingfors. Sjundeå är en naturnära, tvåspråkig och växande kommun som erbjuder sin personal en bra arbetsplats i en inspirerande och sporrande arbets-miljö. Kommunens personal har en central roll då det gäller att producera högkvalitativa Nyckel-tjänster i Sjundeå.


Adress: Flemmingsvägen 2, 02580 Siuntio

Rekommenderade jobb