Hälsovårdare - Lohjan kaupunki

Är du en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och vill arbeta för att främja barns och ungas hälsa och välbefinnande?

Vi söker en hälsovårdare till skolhälsovården för visstidsanställning till och med 31.12.2021.

Individuella möten, att bli hörd och familjeorientering är viktiga värden för oss. Du bedömer klientens och hela familjens välbefinnande i samband med lagstadgade återkommande hälsoundersökningar enligt förordningen (338/2011). Arbetet sker vid skolhälsovårdens enheter på olika ställen i staden.

Du får ett stödjande och positivt stöd från skolhälsovårdens medarbetare. Du arbetar med skolläkaren, aktörerna inom elevvården samt personalen i skolor och läroanstalter för att främja barns och ungas hälsa och välbefinnande.

Arbete inom skolhälsovården och kunskap om Pegasos-patientinformationssystemet är meriterande.
Vi värdesätter goda interaktionsfärdigheter och ett positivt och självständigt arbetssätt.

Behörighetsvillkoret är legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94, 1200/2007), examen för hälsovårdare. Av sökanden förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira. Dessutom förutsätter vi ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar. Möjlighet att använda egen bil är ett måste.

Lönen är 2595,60 €/mån., enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Mer information om befattningen ges av:
avdelsingskötare Paula Malinen, tfn 044 374 2355, paula.malinen@lohja.fi
Anträffbar under tjänstetid kl. 8-16.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 21.9.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-267-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lär dig mer om oss

Lojo stad, Skolhälsovård
Adress: Lojo, 08100 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb