Hälsovårdare - Lohjan kaupunki

Är du vår framtida kollega?

Vi söker en hälsovårdare med en god arbetsinställning och goda grundläggande färdigheter i vårdarbete för fast anställning

Arbetsbeskrivningen inkluderar arbetsuppgifterna på läkar- och sjukskötarmottagningen samt som specialkompetensområde hälsoundersökningar för vuxna. Muntliga kunskaper i de båda inhemska språken räknas som merit.

Behörighetsvillkoret är legitimering enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94, 1200/2007), YH-examen för hälsovårdare eller tidigare specialiseringsexamen på institutnivå. Dessutom förutsätts ett intyg över registrering vid Valvira.

Grundlön är 2569,90 €/mån. enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid på sex (6) månader. Den valda ska lämna in ett intyg över sitt hälsotillstånd från Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:s enhet i Lojo. Av de anställda krävs ett vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningstiden fortsätts tills 11.3.2021

Mer information om befattningen ges av:
avdelningsskötare Johanna Grotell, tfn 044 374 0414

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan senast 11.3.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-33-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Läkar- och skötartjänster
Adress: Ojamogatan 36, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats