Hälsovårdare / sjukskötare - Vasa stad

Hälsovårdare / sjukskötare - Vasa stad

Vasa stads social- och hälsosektor söker en hälsovårdare / sjukskötare till Seniorcenter under tiden 1.10.2019 - 31.3.2020.

Syftet med Seniorcentrets verksamhet är att stöda hemmaboende seniorer och deras anhöriga.

I hälsovårdarens / sjukskötarens uppgifter ingår planering, förverkligande och utvärdering av hälsofrämjande hembesök som är riktade till över 65 åringar. I uppgifterna ingår därtill utförande av hembesök och hälsogranskningar som främjar närståendevårdarnas välbefinnande och hälsa. Därtill planerar och förverkligar hälsovårdaren i samarbete med fysioterapeuten i Seniorcenter mottagningsbesök för främjande av välbefinnande och hälsa bland 77 år fyllda personer och erbjuder även servicerådgivning.

Behörighetsvillkoret är hälsovårdar- eller sjukskötarexamen.

Språkkunskapskrav är nöjaktig förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska språken (språkintyg).

Vi förutsätter förmåga till eget initiativ och självständigt arbetande samt förmåga att planera, prioritera och utvärdera arbetsuppgifterna. Gestaltning av helheter. Därtill intresse att arbeta med seniorer.

Vi uppskattar en positiv attityd samt positivitet i förhållande till utveckling.

Vi erbjuder ett intressant och självständigt arbete.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2414,66 €/mån.
Prövotid är tre månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett vaccinationsintyg.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Ledande socialarbetare Berit Kivimäki, tfn 040 480 2264

Social- och hälsosektorn / Seniorcenter
Adress: Vasa, 65100 Vaasa

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.