test

Är du intresserad av ett mångsidigt och självständigt arbete inom skolhälsovården? Kom med i arbetsgruppen för Helsingfors skolhälsovårdare.

Vi söker flera hälsovårdare för olika längders vikariat till Helsingfors stads skolhälsovårds olika områden. Vi söker personal till både finsk- och svenskspråkiga skolor.

Helsingfors stads social och hälsovårdssektors skolhälsovård är del av barnfamiljers välmående- och hälsotjänster. Vi ansvarar för ungefär 56 000 grundskoleelevers skolhälsovårdstjänster. Inom vår enhet finns tre underenheter: Södra-västra, Norra och Östra skolhälsovården. Personalmängden i enheten är 103 personer.

Vi söker skolhälsovårdspersonal med expertis inom barnfamiljers välmående- och hälsotjänster. Dina styrkor är goda organiseringsfärdigheter, självstyrning, förmåga att jobb under stress och goda samarbetsfärdigheter.

Till arbetsuppgifterna hör elevernas hälsovård, främjande av hela familjens välmående och hälsa, uppföljning och bedömning av vårdbehovet, mångprofessionellt elevvårdsarbete samt deltagande i övervakningen av skolhälsan. Till uppgifterna hör även planering av individuellt arbete, organisation av verksamhet och eventuellt handledning av elever.

Vi erbjuder intressanta arbetsuppgifter, stadens personalförmånder och goda möjligheter att utveckla det egna kunnandet.

Intervjuerna kan hållas på plats eller på distans. De som kallas till intervju blir kontaktade. Uppgifterna fylls enligt bestämmelse.

Behörighetsvillkor:

En hälsovårdares yrkeshögskoleutbildning eller tidigare specialiseringsexamen på institutnivå. Vi förutsätter legitimation enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

Språkkunskapskravet är god muntliga och skriftliga kunskaper i finska.

Den som väljs bör uppvisa ett brottsregisterutdrag för person som arbetar med minderåriga barn enligt Straffregisterlagen (504/2002).

Som merit räknar vi:

Erfarenhet och kunskap om skolhälsovård, samt Helsingfors stads service.

Språkkunskaper i svenska.

Läs mer

https://www.hel.fi/helsinki/sv/social-och-halso/barnfamiljens/skol/

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Jyrki Wehkalampi, överskötare, tel. 040 336 0191, jyrki.wehkalampi@hel.fi
Marianna Niemi-Korhonen, överskötare, tel. 050 529 3709, marianna.niemi-korhonen@hel.fi
Mari Väistö, överskötare, tel. 050 340 0726, mari.vaisto@hel.fi

Lär dig mer om oss

Social- och hälsovårdssektorn, familje- och socialtjänster, skolhälsovård

Helsingfors social- och hälsovårdssektor är den ledande aktören och reformatorn inom social- och hälsovården i Finland. Tillsammans bygger vi upp social- och hälsovårdstjänster som medborgare även i fortsättningen vill välja. Våra tjänsters tillgänglighet och klientupplevelse, effektivitet, produktivitet och personalupplevelse förbättras med hög fart. Vi fäster speciellt uppmärksamhet vid tjänster för de mest utsatta befolkningsgrupperna.


Adress: Sibeliuksenkatu 14, 00260 Helsinki

Rekommenderade jobb