Hälsovårdarvikariat 2.3-2.8.2020 - Kimitoöns kommun

Med nuvarande placering inom rådgivningen. Vi förutsätter att du är legitimerad hälsovårdare samt har minst goda kunskaper i det ena inhemska språket och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.
Vi erbjuder dig ett utvecklande och mångsidigt arbete i vårt trevliga vårdteam och förväntar oss att du har god samarbetsförmåga och god social kompetens.

Det är önskvärt att vaccinationskyddet är i skick enligt lagen om smittsamma sjukdomar § 48.

Läs mer

https://www.kimitoon.fi/
http://www.kimitoon.fi/social-_och_halsovard/halsotjanster/radgivningstjanster

Mer om arbetsgivaren

Ansvarig hälsovårdare Bettina Ek, tfn 040 482 3525, bettina.ek@kimitoon.fi.

Omsorgsavdelningen
Adress: Vretavägen 19, 25700 Kemiö

Kimitoön är en framåtsträvande, tvåspråkig skärgårdskommun med 6 800 invånare. Framtida livskraft och välmående invånare är vårt gemensamma uppdrag. Vi tror på ett öppet, aktivt och utvecklande arbetssätt. Personalens välbefinnande är något som vi tar på allvar - våra cirka 600 anställda rankar årligen sin arbetstrivsel högt.