Hälsovårdscentralläkare (2) - Lohjan kaupunki

Hälsovårdscentralläkare (2) - Lohjan kaupunki

Vi söker två hälsocentralläkare till ordinarie tjänsteförhållanden till ett mångsidigt mottagningsarbete med huvudsaklig tjänstgöring på Lojo centrums hälsostation.

Behörighetsvillkor: legitimerad läkare.

Lön enligt läkaravtalet. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex (6) månader. Den som väljs till tjänsten ska innan valet fastställs uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd från företagshälsovården vid Lojo stad.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lohja.fi

överläkare Tanja Nummila, tfn 044 374 0475
biträdande överläkare Kaisa Sotamaa, tfn 044374 0501
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 24.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-102-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Läkar- och skötartjänster
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren