Hälsovårdscentralläkare - Raseborg stad

TJÄNST SOM HÄLSOVÅRDSCENTRALLÄKARE

Raseborgs stad söker två hälsovårdscentralläkare. För tillfället har vi våra tjänster nästan fyllda, men flera tjänster sköts av vikarier.

Vi erbjuder
Arbete som allmänläkare vid Raseborgs hälsovårdscentral i Ekenäs hälsostation
och/eller Karis hälsostation.

En mångsidig arbetsbild, som du kan påverka. Behov finns speciellt inom skolhälsovården
och mottagningen. Andra verksamhetsområden är barn-, mödra- och
preventivrådgivning, mentalvård.

Dagsarbete måndag till fredag. Ingen jourplikt.

Handledning av specialister i allmänmedicin med tutorutbildning. Möjlighet att konsultera
psykiater inom egen organisation. Vi har skolningsrättigheter i samarbete med
Helsingfors universitet.

Alla anställda deltar i utvecklingsarbete, som nu i förberedelserna för ett västnyländskt
välfärdsområde är mycket aktivt och inriktat på det praktiska arbetet. Målsättningarna är
att förbättra tillgängligheten, kontinuiteten, nöjdheten hos patienter och hos personal.


Behörighet och arbetserfarenhet
Vi söker en i Finland legitimerad läkare, som är intresserad av allmänmedicin. Vi värderar medicinska färdigheter och strävan att lära sig mera. Personlig lämplighet är av stor betydelse. Vi söker en läkare som trivs med att samarbeta multiprofessionellt. Den läkare som vi söker har utmärkta kunskaper i det ena och minst nöjaktiga kunskaper i det andra inhemska språket.

Prövotiden är 6 månader.

Lön enligt specialiseringsstatus och arbetserfarenhet.

Raseborg tillämpar vaccinationskrav för personalen fr.o.m. 1.3.2018 enligt § 48 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Har du frågor? Kontakta chefsläkare Tove Wide, tove.wide@raseborg.fi, tfn 019 289 2233, hälsocentralens överläkare Sanna Mäki, sanna.maki@raseborg.fi eller biträdande överläkare Åsa A. Westerlund, asa.westerlund@raseborg.fi. På begäran ger vi kontaktuppgifter till någon kollega i YEK eller specialiseringsutbildning som jobbar hos oss.

Ansökan görs via www.kuntarekry.fi, arbetsnyckel 383621. Ansökningstiden går ut 8.10.2021 kl. 15.00. Välkommen till Raseborg!

Raseborgs stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.raseborg.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Har du frågor? Kontakta chefsläkare Tove Wide, tove.wide@raseborg.fi, tfn 019 289 2233, hälsocentralens överläkare Sanna Mäki, sanna.maki@raseborg.fi eller biträdande överläkare Åsa A. Westerlund, asa.westerlund@raseborg.fi. På begäran ger vi kontaktuppgifter till någon kollega i YEK eller specialiseringsutbildning som jobbar hos oss.

Lär dig mer om oss

HVC Raseborg

Raseborgs stad är belägen halvvägs mellan Helsingfors och Åbo, med bra boende, kommunikationer och pendlingsmöjligheter. Staden bildades 2009 av Ekenäs stad, Karis stad och Pojo kommun. Staden har omkring 28 000 invånare, varav 65 procent är svenskspråkiga och 31,5 procent finskspråkiga. Den natursköna skärgården, bruken i Billnäs och Fiskars samt Svartå slott är utmärkande för staden. Här är tryggt att leva och bo. Staden är regionens största arbetsgivare med cirka 1 900 anställda. Staden är en rökfri arbetsplats.


Adress: Raseborg, 10600 Tammisaari
Raseborg stad - Rökfri arbetsplats

Rekommenderade jobb