Hammashoitaja

Rovaniemen kaupungin Sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toimialan terveydenhuollon palvelualueella

on haettavana

hammashoitajan toimi
tämän hetkisenä sijoituspaikkana suun terveydenhuolto

Kelpoisuusvaatimuksena on hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto suuntautuminen suun terveydenhuoltoon terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukaisesti.

Työ on monipuolista ja työyhteisössä toimivat osaavat hammaslääkärit, hammashoitajat ja suuhygienistit. Moniammatillinen työyhteisö tukee potilastyössä. Työyhteisössämme on kirurgiaan, endodontiaan ja protetiikkaan perehtyneitä hammaslääkäreitä, joille voi tarvittaessa lähettää potilaita sekä konsultoida. Oikomishoito toteutetaan omana toimintana oikomistiimin voimin.

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme. Pääset kehittämään työn tekemisen tapoja ja osaamistasi. Olemme olleet mukana Hyvässä vastaanotossa, Kumppanuushankkeessa ja Hyvässä Potkussa. Olemme ottaneet kokeiluun toiminnanohjausjärjestelmään pohjautuvan Joustava- klinikkamallin. Sinulta odotamme rohkeutta ja muutosmyönteistä asennetta olla mukana rakentamassa entistä toimivampaa suun terveydenhuoltoa.

Palkkaus on KVTES:n mukainen.

Toimeen valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.
Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukaista rokotussuojaa. Toimessa on neljän kuukauden koeaika.

Toimeen haetaan jättämällä hakemus Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun osoitteessa www.rovaniemi.fi/rekry Hakuaika päättyy 29.1.2021 klo 15.00.

Jos ei ole mahdollisuutta jättää hakemusta Rovaniemen kaupungin sähköiseen työnhakupalveluun, tulee hakemus toimittaa postitse: Rovaniemen kaupunki, kaupunginkirjaamo, Koskikatu 25,2 krs, PL 8216, 96101 Rovaniemi tai toimittaa Rovaniemen kaupungin Olkkarin Osviitan asiakaspalvelupisteeseen. Kirjekuoreen ja hakemukseen on merkittävä haettavan tehtävän nimike. Hakuaika päättyy 29.1.2021 klo 15.00.

Myöhässä tulevia hakemuksia ei voida huomioida.

Lisätietoja

http://www.rovaniemi.fi/rekry

Tutustu työnantajaan

Palveluesimies Katariina Kettunen 040-7668392, sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@rovaniemi.fi

Terveydenhuollon palvelualue, Suun terveydenhuolto
Osoite: Hallituskatu 7, 96100 Rovaniemi

Rovaniemen kaupungin sosiaali- ja terveysalan toimintaa ovat aikuisten palveluohjaus ja kiireellinen sosiaalityö, avovastaanotto, erityisryhmien asumispalvelut, kotiin annettavat palvelut, kuntoutus, lastensuojelu, palveluohjaus ja Ikäosaamiskeskus, perhesosiaalityö, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, sairaalapalvelut, sosiaalisen kuntoutuksen ja tuen palvelut, suun terveydenhuolto, terveysneuvonta, vammaissosiaalityön palvelut sekä ympärivuorokautinen hoiva ja palveluasuminen. Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee n. 1100 ammattilaista. Toimipisteitä on kymmeniä eri puolilla Rovaniemeä. Sosiaali- ja terveyspalveluiden tehtävät ovat monipuolisia, mielenkiintoisia ja haasteellisia. Ammattitaitoinen henkilöstö on toimintamme perusta ja siksi panostamme henkilökunnan osaamiseen ja kehittämiseen. Tervetuloa joukkoomme.