Hammashoitaja (vuorotteluvapaan sij.)

Lohja on lähes 50.000 asukkaan kaupunki läntisellä Uudellamaalla, pääkaupunkiseudun läheisyydessä. Lohja on vapaaehtoisesti kaksikielinen kaupunki. Tarjoamme mahdollisuuden tehdä töitä innovatiivisessa ja viihtyisässä työympäristössä.

Haemme hammashoitajaa suun terveydenhuoltoon vuorotteluvapaan sijaisuuteen määräajalle 31.8.2021 saakka.

Vuorotteluvapaan sijaisen tulee olla TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai alle 30-vuotias, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnosta on kulunut alle vuosi tai vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Näissä tilanteissa riittää yhden päivänkin työttömyys. Sijaiseksi ei voida palkata myöskään henkilöä, joka on yrittäjä tai henkilö jota pidetään työttömyysturvalain tarkoittamana päätoimisena opiskelijana.

Lohjan kaupungin suun terveydenhuollossa hammashoitaja toimii työssään tiiviisti hammaslääkärin työparina. Hän osallistuu yhdessä hammaslääkärin kanssa suun alueen sairauksien tutkimuksiin ja hoitoon sekä huolehtii vastaanoton ja hoitoympäristön toimintavalmiudesta sekä hygienian ja aseptiikan toteutumisesta.

Hammashoitajan tulee hallita paljon erilaisia hoitokäytäntöjä, hammashoitoon liittyviä materiaaleja ja lääkeaineita sekä erilaisten instrumenttien käyttö. Hammashoitaja voi tehdä myös itsenäistä potilastyötä, jolloin hänen tyypillisimpiä toimenpiteitään ovat hoidon tarpeen arviot, suppeat suun terveystarkastukset, suun terveyden edistäminen esimerkiksi kouluilla sekä oikomishoidon osatehtävät.

Hammashoitajan työtehtäviin voivat kuulua myös erinäiset toimistotehtävät, ajanvaraus, röntgenkuvien ottaminen hammaslääkärin lähetteellä, arkistointi ja kortistot, tilastoinnit, yhteydenpito yhteistyötahoihin ja joskus myös laskutus.
Työ edellyttää hammaslääketieteen ja hoitotyön laaja-alaista osaamista ja hallintaa. Hammashoitaja on mukana erilaisissa työyhteisön projekti- ja kehittämistöissä.

Tarjoamme mielenkiintoisen, haasteellisen ja vaihtelevan työn moniammatillisissa työyhteisössä. Arvostamme myös tiimityöskentelyssä tarvittavia hyviä vuorovaikutustaitoja.

Sijoituspaikkana on Lohjan kaupungin hammashoitolat (mukaan lukien Lohjan sairaalan yhteydessä oleva kiireellisen hammashoidon yksikkö).

Kelpoisuusvaatimuksena on ensisijaisesti terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) säädetty laillistus. Hammashoitaja tai lähihoitaja, joka on suuntautunut suun terveydenhuoltoon.
Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Työntekijöiltä vaaditaan valviran rekisteröitymistä.

Palkka 2185,10€/kk., KVTES:n mukaan. Tehtävässä noudatetaan koeaikaa, joka on puolet työsuhteen kestosta. Valitun on esitettävä Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n Lohjan toimipisteen todistus terveydentilastaan. Työntekijöiltä vaaditaan tartuntatautilain 48 §:n edellyttämää rokotussuojaa.

Haastattelut 2.2.2021 klo 9.00-11.00.

Ole rohkeasti yhteydessä!

Lisätietoja antaa:
osastonhoitaja Johanna Backman, puh. 044 369 2210, johanna.backman@lohja.fi

Lohjan kaupunki on savuton työpaikka.

Tutustu työnantajaan

Pyydämme jättämään ensisijaisesti sähköisen hakemuksen osoitteessa www.kuntarekry.fi määräaikaan mennessä. Voit myös toimittaa kirjallisen hakemuksen 29.1.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen: Lohjan kaupunki/Lohja rekry, PL 71, 08101 Lohja. Kuoreen tunnus LOH-09-3-21. Kirjallisia hakemuksia ei palauteta.

Lohjan kaupunki, Suunterveydenhuolto
Osoite: Lohja, 08100 Lohja

Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats