Hammashoitajaksi oppisopimuksella Varkauteen tai Leppävirralle

Ansök senast  15.7.2024 12:00

Onko tavoitteenasi kouluttautua hammashoitajaksi? Hae meille suorittamaan suunhoidon osaamisalan opinnot oppisopimuksena. Lue lisää elokuussa 2024 alkavasta mahdollisuudesta!

Tervetuloa meille tuleva hammashoitaja!

Nyt haemme oppisopimusopiskelijaa kahteen eri toimipisteeseen. Työpiste työsuhteen alkaessa sijaitsee Varkauden hammashoitolassa ja toinen Leppävirran hammashoitolassa. Työ on seudullista eli työn suorituspiste voi vaihdella Pohjois-Savon hyvinvointialueen Eteläisen toimintayksikön hammashoitoloissa (Varkaus, Joroinen, Leppävirta).

Varkauden hammashoitolassa on 14 hoitohuonetta ja suun terveydenhuollon ammattilaisia noin 30. Leppävirran hammashoitolassa on kuusi hoitohuonetta ja suunterveydenhuollon ammattilaisia noin 10. Joroisissa suun terveyden-huollon parissa tyäskentelee kolmesta viiteen ammattilaista.

Kaikissa hoitoloissa työskentelytilat ovat ajanmukaiset ja sijaitsevat samassa rakennuksessa terveyskeskuksen kanssa. Varkaudessa suun terveydenhuollon palvelut toimivat vuonna 2021 käyttöönotetussa Hyvinvointikeskus Aallossa.

Hammashoitajan työ käytännössä?

Työ sisältää hammaslääkärin työparina työskentelyä, vastaanoton toimintavalmiudesta huolehtimista, lasten suun terveystarkastuksia sekä vastaanottotoimintaan liittyvää toimistotyötä.

Hammaslääkärin vastaanotolla toimimisen lisäksi hammashoitajan työhön voi sisältyä työskentelyä suun terveydenhuollon asiakaspalvelussa, johon kuuluu hoidon tarpeen arviointia, ajanvarausta, asiakkaiden neuvontaa ja toimistotehtäviä.

Oppisopimusopiskelijaksi?

Oppisopimusopintoja varten tarvitset koulutuspaikan alan oppilaitoksesta. Oppisopimusjakson ajankohta on elokuusta vuoden loppuun 2024 (voi jatkua toukokuun 2025 loppuun asti, mihin mennessä ehdit suorittamaan molemmat tutkinnon osat).
Savon ammattiopistossa käynnistyy seuraava koulutus 22.8.2024, katso ilmoituksen alaosasta suora linkki oppilaitoksen oppisopimuksen yhteystietoihin / sosiaali- ja terveysala. Hakea kannattaa hyvissä ajoin!

Oppisopimuksen edellytyksenä on kiinnostus ja sitoutuminen suun terveydenhuollon alalla opiskeluun ja työskentelyyn. Tehtävässä tarvitaan tiimityötaitoja, oma-aloitteisuutta, oman työn organisointikykyä, paineensietokykyä ja positiivista asennetta.
Palkkaus määräytyy SOTE-sopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen opiskelijan palkka on 2301,10 €/kk.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Tehtävän kelpoisuusehtona on lähihoitajan tutkinto (terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994 5 § tai 817/2015 3 §) mukainen pätevyys tai vastaava aikaisempi pätevyys) ja opiskelupaikka suunhoidon osaamisalan opintoihin. Työnhakijan tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Haastatteluun kutsuttavalta tarkistamme alkuperäiset tutkinto- ja työtodistukset.

Oppisopimuskoulutukseen sisältyvät lähiopetuspäivät ovat opiskelijalle palkallisia edellyttäen, että opiskelijan opinnot ovat edenneet suunnitelman mukaisesti.

Noudatamme tartuntatautilain 48 § säännöksiä ja suositamme kaikille asiakas-/potilastehtävissä työskenteleville työntekijöillemme niiden mukaista rokotussuojaa. Tehtävää täytettäessä noudatetaan koeaikaa.

Tule mukaan tekemään hyvää Pohjois-Savon hyvinvointialueelle!


Läs mer

https://pshyvinvointialue.fi/avoimet-tyopaikat
https://sakky.fi/fi/oppisopimuksen-yhteystiedot

Kontaktuppgifter

10.6.-20.6.2024 vs. osastonhoitaja Tiina Paukkonen, p. 044 743 6346, tiina.paukkonen@pshyvinvointialue.fi

24.6.-14.7.2024 Varkauden osalta vs. vastaava hammaslääkäri Esteri Hannula, p. 044 461 0564, esteri.hannula@pshyvinvointialue.fi 

24.6-5.7.2024 Leppävirran osalta vs. vastaava hammaslääkäri Kati Eränen, p. 044 717 1047, kati.eranen@pshyvinvointialue.fi

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Pohjois-Savon hyvinvointialue tarjoaa pelastustoimen, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelut Pohjois-Savon jokaiselle asukkaalle. Kuopion yliopistollinen sairaala tarjoaa erikoissairaanhoitoa ja vastaa noin miljoonan suomalaisen vaativasta erikoissairaanhoidosta Itäisellä yhteistyöalueella. Meitä on jo lähes 13 000 hyvinvointialueen ammattilaista, tule mukaan rakentamaan huomisen hyvinvointia Pohjois-Savoon! Läs om arbetsgivare