Skip to main content
test
HAMMASHOITAJAN TOIMI - Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa on haettavana 15.8.2022 klo 12.00 mennessä


HAMMASHOITAJAN TOIMI

Ensisijainen toimipiste Perhon hammashoitola

Kelpoisuutena toimeen on nimikesuojattu hammashoitajan tai lähihoitajan tutkinto. Ajokortti ja oman auton käyttö välttämätöntä. Hammashoitaja työskentelee tarpeen mukaan kaikissa Jokilaaksojen hammashoitoloissa.

Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan.

Tointa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.soite.fi/tyopaikat -sivulla ja siihen pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto- ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomaan ne mahdolliseen haastatteluun.

Ennen valinnan vahvistamista hakijan tulee esittää kuntayhtymän työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudesta sekä negatiivinen huumausainetestin tulos. Lisäksi valitulla tulee olla voimassa tartuntatautilain (1227/2016) 48§:n mukainen rokotesuoja. Toimessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja antavat Jokilaaksojen suun terveydenhuollon vastuualuejohtaja Paula Varila, puh. 040 8045138 ja hammaslääkäri/esimies Pekka Korhonen, puh. 040 8042210

Kokkola 16.6.2022

KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

Tutustu työnantajaan

Lisätietoja

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soite on maakunnallinen perus- ja erikoispalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut yhteenliittävä kuntayhtymä.

Rekommenderade jobb