Utsjoella on haettavana hammaslääkärin virka.

Virka täytetään vakinaisesti.

Utsjoen terveyskeskuksen hammashoitola tuottaa suunterveydenhuollon palveluita noin 1200 asukkaalle. Hammashoitolassa työskentelee hammaslääkärin lisäksi hammashoitaja.
Terveyskeskuksessa on käytössä Lifecare-potilastietojärjestelmä. Suomen ainoassa saamelaisenemmistöisessä kunnassa palvelut tuotetaan suomen ja pohjoissaamen kielillä.

Hammaslääkärin työtehtäviin sisältyy kliinisen työn lisäksi myös suun terveydenhuollon yksikön toiminnallinen vastuu (vastaavan hammaslääkärin tehtävät).

Kelpoisuusehtona hammaslääkärin virkaan on Suomessa laillistetun hammaslääkärin pätevyys ja riittävä kokemus työskentelystä terveyskeskuksessa sekä lasten että aikuisten hammashoidossa. Edellytämme hakijalta erinomaista suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa, joka tulee esittää todistuksella, mikäli äidinkielenä ei ole suomi. Pohjoissaamenkielen taito katsotaan erityiseksi ansioksi.

Palkkaus ja viran ehdot määräytyvät KVTES:n ja lääkärisopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkka 5.450 €/kk. Utsjoen kunta maksaa työntekijöilleen saamenkielen taidosta kielilisää suullisesta taidosta 100 €/kk ja kirjallisesta ja suullisesta taidosta 150 €/kk.

Virassa noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Lisäksi edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Lisätietoja antaa:
- 11.7.2021 saakka perusturvajohtaja Nanna Miettunen, puh. 040-574 8499 ja
- 12.7.2021 alkaen hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Hakemukset liitteineen pyydetään lähettämään 31.8.2021 klo 15.00 mennessä: https://www.kuntarekry.fi kautta. Mikäli hakemusta ei ole mahdollista toimittaa sähköisesti kuntarekryn kautta, niin hakemuksen liitteineen voi toimittaa myös osoitteella: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Kuoreen merkintä: hammaslääkärin virka. Hakemusasiakirjoja ei palauteta.

---
Ohcejogas lea ohcan láhkai bátnedoaktára virgi.

Virgi devdojuvvo fásta.

Ohcejoga dearvvašvuođaguovddáža bátnedikšunbáiki buvttada njálbmedearvvašvuođafuolahusa bálvalusaid sullii 1200 ássái. Bátnedikšunbáikkis bargá bátnedoaktára lassin bátnedivššár. Dearvvašvuođaguovddážis geavahit Lifecare-pasientadiehtovuogádaga. Bálvalusat buvttaduvvojit suoma- ja sámegillii Suoma áidna gielddas, gos sápmelaččat leat eanetlogus.

Bátnedoaktára barggut sisttisdollet klinihkalaš barggu lassin maiddái njálmmi dearvvašvuođafuolahusa ovttadaga doaimmalaš ovddasvástádusa (vástideaddji bátnedoaktára barggut).

Gelbbolašvuođagáibádusat bátnedoaktára virgái leat Suomas lágalažžan dahkkojuvvon bátnedoaktára gelbbolašvuohta ja doarvái ollu vásáhusat dearvvašvuođaguovddážis bargamis sihke mánáid ja rávesolbmuid bátnedikšumis. Eaktudit ohccis earenoamáš buori suomagiela njálmmálaš ja čálalaš dáiddu, man galgá čájehit duođaštusain, juos eatnigiella ii leat suomagiella. Davvisámegiela dáidu gehččojuvvo earenoamáš ánsun.

Bálká ja virggi eavttut mearrašuvvet KVTS ja doavttirsoahpamuša mielde, barggu bálká 5.450 €/mánnu. Ohcejoga gielda máksá bargiidasaset sámegiela dáiddu geažil giellalasi, mii lea njálmmálaš dáiddus 100 €/mánnu ja čálalaš ja njálmmálaš dáiddus 150 €/mánnu.

Virggis čuvvojuvvo guđa (6) mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon galgá čájehit dohkálaš doavttirduođaštusa dearvvašvuođadilistis. Dasa lassin eaktudit njoammudávdalága 48 §:s meroštallojuvvon boahkuhansuoji.

Lassedieđuid addá:
- 11.7.2021 rádjái vuođđodorvohoavda Nanna Miettunen, tel. 040-574 8499 ja
- 12.7.2021 rájes dikšunbarggu hoavda Päivi Kontio, tel. 040-181 0280
dahje šleađgapoasttain ovdanamma.goargu at utsjoki.fi.

Ohcamušaid mildosiiddisguin bivdit sáddet 31.8.2021 dmu 15.00 rádjái: https://www.kuntarekry.fi bokte. Juos ohcamuša ii sáhte sáddet elektrovnnalaččat kuntarekry bokte, ohcamuša mildosiiddisguin sáhttá sáddet maiddái čujuhussii: Utsjoen kunta, PL 41, 99981 Utsjoki. Reivii čállojuvvo: Bátnedoaktára virgi.
Ohcamušáššegirjjit eai máhcahuvvo.

Lisätietoja

http://www.utsjoki.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

11.7.2021 saakka perusturvajohtaja Nanna Miettunen, puh. 040-574 8499 ja
- 12.7.2021 alkaen hoitotyön johtaja Päivi Kontio, puh. 040-181 0280
tai sähköpostilla etunimi.sukunimi at utsjoki.fi.

Lisätietoja

Utsjoen kunta

Utsjoki (pohjoissaameksi Ohcejohka) on Suomen pohjoisin ja ainoa saamelaisenemmistöinen kunta. Asukkaita kunnassa on 1260. Utsjoen naapurikunnat ovat Inari sekä Norjan puolella Karasjoki, Tana ja Nesseby, joiden kanssa tehdään yhteistyötä palveluiden järjestämisessä. Alueen ainutlaatuinen luonto ja värikkäät tapahtumat antavat aikaa ja tilaa rentoutumiselle muun muassa monipuolisten luontoharrastusten parissa.


Osoite: Seitatie 1, 99980 Utsjoki

Rekommenderade jobb