Handledare (2) - Lohjan kaupunki

Handledare (2) - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker en handledare för fast anställning och visstidsanställning till och med 31.7.2020 med placering vid mottagningsavdelningen för unga på Ojamo stödcentrum för familjer.

Handledarens arbete på mottagningsavdelningen är treskiftsarbete. Avdelningen har sju platser och därtill en stödbostad för unga som ska bli självständiga.

Den grundläggande uppgiften för sektorn Välfärd är att främja ett lyckligt liv för Lojoborna. Sektorn producerar kundorienterat dagliga tjänster av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten utgående från klientens livssituation.

I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster enligt regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen.

Vår önskan är att den sökande är flexibel, har goda interaktions- och arbetsgemenskapsfärdigheter samt förmåga att arbeta i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla verksamheten i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning samt möjligheter att konsultera specialsakkunniga. Därtill erbjuder staden en välfungerande företagshälsovård och tjänster till stöd för hälsa och välbefinnande i arbetet.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).

Lönen är 2343,40 €/mån, enligt AKTA. Vid en fast anställning tillämpas en prövotid på sex (6) månader. Vid en visstidsanställning tillämpas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Den som blir vald ska före tillträdet uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård och visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet I straffregisterlagen.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Ansvariga handledaren Marjaana Oja tfn 044 374 1222
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 31.5.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-120-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren