Handledare (3) - Lohjan kaupunki

Handledare (3) - Lohjan kaupunki

Serviceenheten för social- och specialtjänster för barn, unga och familjer söker tre (3) handledare för fast anställning med placering på mottagningsavdelningen för unga vid Ojamo familjestödscenter.

Handledarens arbete på mottagningsavdelningen är treskiftsarbete. Avdelningen har sju platser och därtill en stödbostad för unga som ska bli självständiga.

Den grundläggande uppgiften för sektorn Välfärd är att främja ett lyckligt liv för Lojoborna. Sektorn producerar kundorienterat dagliga tjänster av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten utgående från klientens livssituation.

I Lojo utvecklas barnfamiljernas tjänster enligt regeringens spetsprojekt för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE). Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade samt att utveckla verksamhetskulturen.

Vår önskan är att den sökande är flexibel, har goda interaktions- och arbetsgemenskapsfärdigheter samt förmåga att arbeta i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla verksamheten i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning samt möjligheter att konsultera specialsakkunniga. Därtill erbjuder staden en välfungerande företagshälsovård och tjänster till stöd för hälsa och välbefinnande i arbetet.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§). Andra behörigheter beaktas också.

Lönen är 2366,83 €/mån, enligt AKTA. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 momentet i straffregisterlagen och samt uppvisa ett intyg över sitt hälsotillstånd av Lojo stads företagshälsovård. Tjänsten tillsätts med en prövotid på sex månader.

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Läs mer

http://www.lojo.fi

Ansvariga handledaren Marjaana Oja tfn 044 374 1222, marjaana.oja@lohja.fi
Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 30.8.2019 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-200-19. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lojo stad, Välfärd, Socialservicen
Adress: Lojo

Lojo är en trygg insjöstad i västra Nyland, nära storstadens puls. Lojo erbjuder ett rikt utbud av evenemang och ligger centralt i södra Finland, ungefär en halvtimme från huvudstadsregionen.
Trivsamma boendemiljöer, mångsidig kultur, högklassig kompetens och ett konkurrenskraftigt näringsliv skapar förutsättningar för invånarnas och de anställdas välbefinnande.
Lojo har cirka 48 000 invånare och mer än 3 000 anställda.

Mer om arbetsgivaren