Handledare - Esbo stad

Handledare - Esbo stad

Beskrivning av jobbet: Vi söker dig som vill utveckla stödet för barn inom småbarnspedagogiken och förskoleundervisningen samt i nybörjarundervisningen. Arbetet som handledare är ett tidsbundet projekt finansierat av Utbildningsstyrelsen. Du arbetar i par med en annan handledare i nära samarbete med personalen i våra enheter. Din uppgift är att planera och förverkliga stödformer för att öka barnens förmåga till självreglering och uppmärksamhet. Målet för projektverksamheten är att skapa fungerande modeller för stödet och ökar personalens kompetens.
Behörighetskrav: Ergoterapeut eller annan lämplig högskoleexamen
Den som anställs skall visa utdrag ur straffregistret enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen.
Dessutom förutsätter vi :- Intresse att utveckla stöd för barn och elever- Kunskap om hur stödja barnens självreglering och uppmärksamhet- Utmärkta kunskaper i svenska - Goda samarbetsfärdigheter och flexibilitet

undervisningschef Outi Saloranta-Eriksson 050 363 2937 Specialplanerare Marika Lostedt 046 877 3203

Svenska bildningstjänster
Adress: Kamrersvägen 3 b, 02770 Espoo

Mer om arbetsgivaren