Skip to main content
Handledare inom öppen verksamhet för tiden 19.6 - 31.12.2024 - Kirkkonummen kunta

Mångsidigt jobb i Invånarparken!

Kyrkslätts kommun är en föregångare inom småbarnspedagogik. Vår barncentrerade pedagogik stärker uppväxten till en hållbar livsstil. Vi framhäver miljöuppfostran och naturpedagogik, där barnens rörelse och utelekar står i fokus.

Invånarparkerna är barnfamiljers öppna mötesrum. Föräldrarna är delaktiga i aktiviteterna, som stöder föräldraskapet och stärker föräldrarnas och barnens sociala nätverk.

Det finns tre invånarparker i Kyrkslätt som samarbetar aktivt med varandra och yttre aktörer för att förse familjerna med mångsidigt och attraktivt program. Invånarparken besöks av ca. 40-90 kunder dagligen.
Av våra handledare förväntar vi oss goda kommunikations- och samarbetsfärdigheter samt erfarenhet av arbete med barnfamiljer. Våra handledare har färdigheter att mångsidigt leka och röra sig tillsammans med familjerna i olika aktiviteter berörande kultur och natur. I samarbete med de andra ledarna planeras och genomförs program för både barn i skolåldern och yngre barn, som fyller familjernas behov och önskemål. Även om arbetsomgivningen är dominerande finsk kommer ditt arbetsspråk att vara svenska.

Nu ansöker vi en handledare för vår svenskspråkiga verksamhet i Fyyri. Här har du möjlighet att bli del av ett ambitiöst, kompetent och inspirerande arbetssamfund. Invånarparken fungerar i den nya biblioteksbyggnaden Fyyri, med nära samarbete med biblioteket och ungdomslokalen. De mångfacetterade utrymmena möjliggör mångsidigt och starkt varierande arbetsuppgifter.

Behörighet för uppgiften stadfästs enligt Lag om småbarnspedagogik 28 §. Vid besättandet av uppgiften tillämpas en prövotid på sex månader. Den uppgiftsrelaterade månadslönen är 2241,20 euro.

Den som väljs till uppgiften bör innan arbetsförhållandet inleds förete ett brottsregisterutdrag i enlighet med lagen om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn (504/2002). Arbetsuppgiften förutsätter en utredning om tuberkulos i andningsorganen enligt lagen om smittsamma sjukdomar 55 §.

Arbetet börjar 19.6.2024 eller enligt överenskommelse.

Om du är intresserad av uppgiften som handledare i Invånarparken Fyyri, skicka in din ansökan senast 28.5.2024 kl. 12.00 på www.kuntarekry.fi (arbetsnyckel KIR-03-263-24).

Läs mer

https://www.kyrkslatt.fi/invanarparken-stubboet1

Kontaktinformation

Chef för svensk småbarnspedagogik Ellen Engdal-Dannbäck tfn 0400 807631 eller e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Lär dig mer om oss

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och omfattas av HRT-kollektivtrafiken. Omkring 1 700 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Plats
Kyrktorget 1
02400 Kirkkonummi

Mer om arbetsgivaren
Sök nu!
Rekommenderade jobb
Snabblänkar
Populäraste landskapen Birkaland Norra Österbotten Norra Savolax Nyland Egentliga Finland Visa allt
Populäraste kommunerna Esbo Lahtis Uleåborg Åbo Jyväskylä Visa allt
Populäraste yrkesområdena Administration och kontorsarbete Undervisning och kultur Socialsektorn Tekniska sektorn Hälsovårdssektorn Visa allt
Populäraste uppgiftsområdena Övriga jobb inom småbarnspedagogik Klasslärare Sjukskötare och hälsovårdare Närvårdare och primärskötare Ämneslärare och lektorer Visa allt
Vyinformation
Kuntarekry Kuntarekry-logo

​Kuntarekry erbjuder åt sökanden tusentals lediga jobb runtom i landet.

Åt arbetssökande erbjuder vi lätta elektroniska redskap för jobb- och vikariatsökning samt information om hur det är att arbeta på kommunsektorn och välfärdsområdena.

Åt arbetsgivarna – kommunerna, städerna, samkommunerna, kommunägda företag och välfärdsområdena – erbjuder Kuntarekry programvaru- och experttjänster som är ägnade åt såväl extern som intern rekrytering samt åt vikariehanteringen.

Vår webbplats använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Genom att använda tjänsten godkänner du användningen av cookies. Dataskyddsutdrag. Integritetsdeklaration. Tillgänglighetsrapport.

Feedback om webbplatsen kan skickas till adressen: tuki@kuntarekry.fi eller form

Öppna cookie-inställningar

Du kan också hitta oss här:
Grade Solutions Oy Grade Solutions Oy -logo

Kuntarekry-tjänsten produceras av Grade Solutions.