Handledare - Lohjan kaupunki

Vi söker en handledare för fast anställning till bedömnings- och mottagningsavdelningarna vid Ojamo familjestödscenter. Handledaren arbetar vid behov på barn- eller ungdomsavdelningen.
Handledarens arbete på mottagningsavdelningen är treskiftsarbete. Avdelningen har sju platser och därtill en stödbostad för unga som ska bli självständiga.

Den grundläggande uppgiften för sektorn Välfärd är att främja ett lyckligt liv för Lojoborna. Sektorn producerar kundorienterat dagliga tjänster av hög kvalitet för alla invånare i staden och främjar deras helhetsmässiga välmående. Sektorn betjänar klienten utgående från klientens livssituation.

Vår önskan är att den sökande är flexibel, har goda interaktions- och arbetsgemenskapsfärdigheter samt förmåga att arbeta i nätverk. Vi erbjuder en möjlighet att tillsammans med oss utveckla verksamheten i ett tvärprofessionellt team, regelbunden arbetshandledning samt möjligheter att konsultera specialsakkunniga. Därtill erbjuder staden en välfungerande företagshälsovård och tjänster till stöd för hälsa och välbefinnande i arbetet.

Behörighetsvillkor: Arbetet förutsätter socionombehörighet enligt lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården 817/2015 (8§, 32§).

Lönen är 2419,67 €/mån, enligt AKTA. I befattningen iakttas en prövotid som är hälften av anställningens längd. I en ordinarie befattning iakttas en prövotid på sex (6) månader och i en visstidsbefattning tillämpas en prövotid som är hälften av anställningens längd. Dessutom ska ett straffregisterutdrag enligt lagen (504/ 2002) visas upp.

Intervjuerna hålls vecka 23.

Ansökningstiden fortsätts tills 1.6.2021.

Mer information ges av:
ansvarig handledare Päivi Kangas tfn 044 369 5221, paivi.kangas@lohja.fi
ansvarig handledare Marjaana Oja tfn 044 374 1222, marjaana.oja@lohja.fi
chef för familjestödscenter Ulla Hellström tfn 044 374 3227, ulla.hellstrom@lohja.fi

Lojo stad är en rökfri arbetsplats.

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Vi ber att sökande i fösta hand lämnar in en elektronisk ansökan på adressen www.kuntarekry.fi inom utsatt tid. Du kan också lämna in en skriftlig ansökan med bifogade kopior av examensbetyg senast 1.6.2021 kl. 15.00 till adressen: Lojo stad/Lojo rekrytering, PB 71, 08101 Lojo. Märk kuvertet LOH-09-161-21. Skriftliga ansökningar återsänds inte.

Lära dig mer om oss

Lojo stad, Socialservicen
Adress: Ojamoåsvägen 64 B, A-trappa, 08200 Lohja
Lohjan kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs