Handledare / Psykosocial hemrehabilitering - Vasa stad

Social- och hälsosektorn i Vasa stad söker en handledare till den psykosociala hemrehabiliteringen.

Det psykosociala hemrehabiliteringsteamet erbjuder service som stöder smidigheten i fråga om hanteringen av vardagen enligt en individuell plan för klienten och riktar sig till personer inom mentalvårds- och missbrukarrehabilitering, personer med neuropsykiatriska utmaningar och personer med funktionsnedsättningar.

Hemrehabiliteringen utförs i klientens eget hem och utanför hemmet. Arbetet går ut på att stöda, handleda och rådgiva klienten i ärenden som berör vardagen.

Behörighetsvillkoret är grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen (närvårdare).

Språkkunskapskrav är god förmåga att i tal och skrift använda finska och svenska (språkintyg).

Vi förutsätter självständiga arbetstag och arbetserfarenhet från klientarbete.

Vi uppskattar eget initiativ, förmåga att vara flexibel i ändrande klientsituationer och mod att bemöta olikhet.

Vi erbjuder dagarbete samt en intressant och mångsidig arbetsuppgift inom teamet för psykosocial hemrehabilitering.

Den uppgiftsbaserade lönen är 2175,26 € / kk.
Prövotid är sex månader.

Den som valts till uppgiften ska innan arbetet börjar visa upp ett läkarutlåtande (T-intyg) över sitt hälsotillstånd, samt ett vaccinationsintyg.

Intervjuerna hålls vecka 21-22.
De som kallats till intervju tar med sig examensbetyg och arbetsintyg i original.

Läs mer

http://www.vasa.fi

Mer om arbetsgivaren

Kontaktinformation

Serviceenhetschef Noora Ekström tfn. 040 718 0401

Lära dig mer om oss

Social- och hälsosektorn / Psykosocial hemrehabilitering

Närmaste 2000 experter inom social- och hälsobranschen ger stöd i invånarnas vardag från de första stunderna i livet till en god ålderdom. Våra yrkesmänniskor arbetar med Vasabornas hälsa, sociala välbefinnande och trygghet. Då du går till hälsostationen, tandläkaren, behöver stöd med livshanteringen eller exempelvis fysioterapi tar våra experter emot dig. Stöd erbjuds även på hemadressen i form av bland annat hemvård och serviceboende.


Adress: Vasa, 65100 Vaasa
Vasa stad - Ansvarig sommararbetsgivare

Suggested jobs