Skip to main content
test
Hankekoordinaattori (3) - Samkommunen för Österbottens välfärdsområde

Oletko kiinnostunut kehittämistyöstä? Haluatko olla mukana kehittämässä Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa?

Haemme
kolmea (3) hankekoordinaattoria Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeeseen.

Pohjanmaan Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke on osa kansallista sote-uudistusta. Hanketiimi luo ehkäiseviä toimintatapoja, joilla parannetaan Pohjanmaan asukkaiden peruspalvelujen saatavuutta kaikissa ikäryhmissä. Hankkeen rahoittaja on sosiaali- ja terveysministeriö.

Hanketiimiin haetaan nyt

1) Perhekeskuksen osa-alueen hankekoordinaattoria
Perhekeskuksen koordinaattorina saat kehittää Pohjanmaan perhekeskusmallia ja lapsiperheiden kohtaamispaikkojen toimintaa sekä koordinoida sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön koulutuksia. Päätehtäviisi kuuluu perhekeskusverkoston vahvistaminen, alueellisten kohtaamispaikkojen toiminnan käynnistäminen ja tukeminen sekä perhekeskuksen toimintasuunnitelman juurruttaminen käytännön tasolle. Perhekeskuskoordinaattorin tärkeänä tehtävänä on kartoittaa lapsiperhepalvelujen alueelliset tarpeet ja tiedottaa niistä alueen toimijoille, asukkaille ja perheille. Perhekeskuskoordinaattorin tehtävä on uusi, mikä mahdollistaa sinulle työn sisällön kehittämisen yhdessä hankejohdon kanssa. Perhekeskuskoordinaattoreita tulee olemaan kaksi, ja haemme nyt koordinaattoria Pohjanmaan pohjoisosaan.

2) Sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottotoiminnan osa-alueen hankekoordinaattoria
Tähän osa-alueeseen kuuluu sosiaali- ja terveyskeskusten vastaanottojen hoidon ja palvelujen saatavuuden parantaminen sekä ehkäisevien toimintamallien kehittäminen. Myös suun terveydenhuolto kuuluu tämän kehittämistyön piiriin. Osa-alueeseen kuuluu myös kokeilu maksuttoman ehkäisyneuvonnan tarjoamisesta Pohjanmaan nuorille sekä päihdeongelmien varhaisen tunnistamisen edistäminen. Näillä tehtävillä on omat vastuuhenkilönsä, mutta tämän osa-alueen koordinaattorin tehtäviin kuuluu kaikkien eri osien koordinointi yhdessä hankepäällikköjen kanssa.

3) Hankekoordinaattori hankkeen hallintoon (äitiyslomasijaisuus 26.9.2022-31.7.2023)
Hankehallinnon hankekoordinaattorin tehtävänä on hankkeen kaikkien osa-alueiden kokonaiskoordinointi.


Hankekoordinaattorien päätehtäviin kuuluu myös hankeraportointiin ja seurantaan osallistuminen sekä toiminnan suunnittelu yhdessä hanketiimin ja projektipäällikön kanssa ja sen varmistaminen, että osahanke saavuttaa asetetut tavoitteet. Myös viestintä on keskeinen osa työtehtäviä. Kehittämistyön lähtökohtana ovat hyvinvointialueen sisäiset verkostot, mutta myös alueelliset ja valtakunnalliset foorumit.

Hanke jatkuu 31.12.2023 saakka. Työsuhde ja sen kesto perustuvat hankerahoitukseen, minkä vuoksi tehtävä on määräaikainen. Työsuhde alkaa mahdollisimman pian tai sopimuksen mukaan ja jatkuu 31.12.2023 saakka. Hankehenkilöstön työkenttänä on koko Pohjanmaa, joten sijoituspaikasta on mahdollista keskustella.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, hyvää suullista ja kirjallista taitoa suomen ja ruotsin kielissä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuntemusta.

Arvostamme aikaisempaa kokemusta hanketyöstä, oma-aloitteisuutta ja hyvää yhteistyökykyä sekä kykyä nähdä kokonaisuuksia ja ratkaista ongelmia.

Sovelletaan koeaikaa.

Lisätietoja

https://pohjanmaanhyvinvointi.fi/tietoa-meista/hankkeet/sote-keskus/

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

hankejohtaja Johanna Björkman
puh. 040 182 6531
johanna.bjorkman@ovph.fi

Lisätietoja

Pohjanmaan hyvinvointialue

Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymän muodostaa kolmetoista Pohjanmaan kuntaa. Kuntayhtymä järjestää sosiaali- ja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon alueellaan.


Osoite: Pohjanmaa, 65100 Vaasa
Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä - We Invest in Orientantion

Rekommenderade jobb