Hankekoordinaattori digitalisaatiohankkeeseen

Posion ja Ranuan kuntien digitalisaatiohankkeen ehdollinen hankekoordinaattorin työtehtävä

Hankekoordinaattorin työtehtävä, 18 kk, avataan ehdollisesti haettavaksi, ja se toteutuu, mikäli kuntien digitalisaation kehittämishankkeelle myönnetään rahoitus. Tavoitteena on päästä aloittamaan työt tammikuussa 2021.

Tässä työssä pääset muotoilemaan tulevaisuuden kuntia, jotka palvelevat asukkaitansa sjuvasti sähköisesti. Työ on varmasti monipuolista ja sitä tehdään kaikkien hyväksi.

Molemmissa kunnissa käydään läpi niissä tähän mennessä otetut askeleet digitalisaatiossa, vertaillaan hyväksi todettuja käytäntöjä ja kopioidaan toimivat toimintamallit molempien kuntien käyttöön. Hankkeeseen valittavia kehityskohteita selvitettiin tarvelähtöisesti kuntien toimialoista hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Osallistamalla toimialojen henkilöstöä mukaan hankkeen suunnitteluun toimintatapojen muutoksiin sitoudutaan paremmin. Hankkeessa järjestetään koulutusta työntekjöille uusien toimintatapojen haltuunottamiseksi. Hankkeesta ja siinä tehtävästä kehitystyöstä viestitään siten, että siitä hyötyvät muutkin kunnat.

Tärkeimpiä selvitettäviä kokonaisuuksia ovat 1. kunnan järjestämien palveluiden digitalisaatio esim. verkkosivuston ja -kaupan jatkokehittäminen, suomi.fi -palveluiden ja palveluvarannon hyödyntäminen sekä lomakkeiden digitalisointi, 2. etätyön kehittämienn esim. selvitys keväällä 2020 alkaneen etätyösuosituksen vaikutuksista ja selvitykseen perustuva kehittämistyö ja 3. kuntalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen esim. kokousten suoratoisto ja tilaisuuksien järjestäminen verkossa.

Hankkeeseen palkataan Posion kuntaan työntekijä, joka tekee hankkeen töitä molemmille kunnille, Työpaikka sijaitsee Posiolla, mutta pääset käymään naapurikunnassa Ranualla viikon tai kahden välein. Oma auto on siis kätevä. Työntekijä toteuttaa hankkeen yhdessä kuntien hallintojen, elinkeinotoimien ja ICT-henkilöstön kanssa. Vaativammat kehittämis- ja suunnittelutyöt ostetaan palveluina.

Toivomme hakemuksia erityisesti hakijoilta, joita kiinnostaa kokemus välttämättömästä ja tärkeästä julkisen puolen kehittämistyöstä. Arvostamme yhteistyötaitoja ja järjestelmällistä otetta työntekoon. Työhön vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto. Palkka on 3000 €/kk ja työsuhteessa sovelletaan KVTES-työsopimusta.

Voit pyytää hankehakemuksen luettavaksesi ennen hakemuksen jättämistä.

Toimita hakemuksesi keskiviikkoon 9.12.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta. Haastattelut Posiolla pidetään 15.-17.12.2020 ja valinta tehdään 18.12.2020.

Tutustu työnantajaan

Posion kunnan elinkeinopäällikkö Veli-Matti Ruotsalainen, veli-matti.ruotsalainen@posio.fi, 040 8012 205.

Posion kunta, Kunnanhallitus, Hallintopalvelut
Osoite: Kirkkotie 1, 97900 Posio

Posion kunta on savuton työyhteisö.

Lisätietoja Posiosta: www.posio.fi www.posiolapland.com www.facebook.com/posiolapland www.instagram.com/posiolapland

Lisätietoja Ranuasta: www.ranua.fi www.visitranua.fi www.facebook.com/visitranua www.instagram.com/visitranua

Posion kunta - Rökfri arbetsplats