Hankekoordinaattori, Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hanke

Ansök senast  28.5.2024 23:59

Oletko systeemisen työotteen osaaja? Haluaisitko rakentaa systeemisen työotteen pysyväksi osaksi Varhan rakenteita? Haemme uusiksi työkavereiksemme kahta hankekoordinaattoria Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeeseen systeemisen työotteen kehittämiseen

Hankekoordinaattoreiden työ keskittyy systeemisen työotteen toimintamallin juurruttamiseen Varhan rakenteisiin. Työ sisältää systeemisen työotteen koordinointia ja kouluttamista (perus- ja täydennyskoulutukset) sekä koordinoinnin ja kouluttamisen organisoinnin mallintamista hankeajan jälkeen. Työtehtäviin kuuluu myös toiminnanohjausjärjestelmän pilotointi. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä Varhan viranhaltijoiden kanssa sekä muun hankehenkilöstön tuella.

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeen eri työpaketeissa työskentelee yhteensä noin 100 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista. Vahvan substanssiosaamisen lisäksi hankehenkilöstöllä on merkittävä määrä kehittämisosaamista. Monialaisen ja motivoituneen työyhteisön jäsenenä pääset jakamaan omaa asiantuntemustasi sekä kehittämään itseäsi hanke- ja kehittämistyössä tarvittavissa taidoissa.

Hankekoordinaattoreilta edellytämme laajaa ymmärrystä systeemisestä työotteesta ja sen teoreettisista perusteista. Edellytämme myös kokemusta perheiden kanssa työskentelystä ja verkostotyöstä. Hankekoordinaattoreilla tulee olla valmius kouluttaa systeemiseen työotteeseen, mihin liittyen THL:n systeemisen työotteen kouluttajakoulutusta pidetään tärkeänä. Yhteistyötaidot sekä tiimi- ja työparityöskentelytaidot ovat keskeisiä työn sujuvan hoitamisen kannalta. Eduksi katsotaan Varhan organisaation tunteminen ja ymmärrys siitä, miten systeemistä työotetta on koordinoitu ja toteutettu Varhalla edeltävästi.

Kestävän kasvun Varsinais-Suomi -hankkeen tavoitteena on edistää oikea-aikaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden toteutumista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella sekä vahvistaa palvelurakenteita osana pandemian jälkihoitoa. Tavoitteena on tasa-arvoiset, kustannusvaikuttavat palvelut ja hyvinvoivat, toimintakykyiset ihmiset. Hanke on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa vuosina 2022-2025.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ylempi korkeakoulututkinto.

Varhan työntekijöille tarjotaan työsuhde-etuna 250 euroa Smartum plus -palvelun kautta käytettäväksi liikuntaan, hyvinvointiin tai kulttuuriin.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle virkaan/työsuhteeseen valitulta pyydetään satunnaisesti huumausainetodistus.


Läs mer

http://varha.fi
https://www.varha.fi/fi/tietoa-varhasta/kehittaminen/kestavan-kasvun-varsinais-suomi

Kontaktuppgifter

Projektipäällikkö Milla Lumio, milla.lumio@varha.fi, p. 044 9075279

Sök nu!

Organisationer jobb

Arbetsgivare Olemme noin 23 000 asiantuntijan uusi työpaikka – yksi maamme suurimmista työnantajista. Me huolehdimme siitä, että kaikki alueemme puoli miljoonaa ihmistä saavat tarvitsemansa sosiaali- ja terveyspalvelut sekä turvaamme pelastustoimen. Teemme töitä kaikkia koskettavien tärkeiden asioiden parissa! Me olemme #hyvintekijät! *** Vi är en arbetsplats för cirka 23 000 experter – en av de största arbetsgivarna i vårt land. Vi ser till att alla en halv miljon människor inom vårt område får de social- och hälsovårdstjänster de behöver och vi tryggar räddningsväsendet. Vi arbetar med viktiga frågor som berör alla! #ViGörEttGottJobb Läs om arbetsgivare