Hankekoordinaattori - Turun ammattikorkeakoulu

Hankekoordinaattori

Turun AMK hakee hankekoordinaattoria, joka vastaa kahdesta pääasiallisesta tehtäväkokonaisuudesta: Turun AMK:n toimintojen siirron koordinoinnista Kupittaan kampukselle sekä Trail-kalustokirjanpitojärjestelmän käyttöönotosta. Hankekoordinaattori toimii myös Kiinteistöhallinnon tiimissä erinäisten käytännön tehtävien parissa.

Toiminnan siirtoon liittyviin töihin sisältyy muuttosuunnitelman tekeminen ja toteuttaminen muutettavien yksiköiden henkilöstön ja irto- sekä erityiskalusteiden osalta. Tehtävään sisältyy myös toiminnan siirrosta aiheutuvista poistoista huolehtiminen sekä aikatauluista tiedottaminen. Trail-kalustokirjanpidon osalta tehtäviin liittyy järjestelmän käyttöönoton koordinointi ja jalkauttaminen yhdessä yksiköiden vastuuhenkilöiden kanssa sekä järjestelmän ylläpito ja kehittäminen yhdessä ohjelmistotoimittajan kanssa.

Työtehtävät vaativat laajojenkin kokonaisuuksien hallintaa sekä itsenäistä työskentelyä niin suunnittelun, koordinoinnin kuin ohjeistuksienkin osalta. Lisäksi työssä tarvitaan itseohjautuvuutta ja ongelmanratkaisutaitoja. Työ on henkisesti ajoittain kuormittavaa ja vaatii hyvää ihmistuntemusta sekä paineensietokykyä. Sujuva käyttäjäyhteistyö laajassa muutosvaiheessa on oleellinen osa päivittäistä työskentelyä.

Edellytämme

- soveltuvaa korkeakoulututkintoa
- projektinhallintakokemusta
- näyttöjä organisointikyvystä ja suurten kokonaisuuksien hallintataidoista
- viestintä- ja vuorovaikutustaitoja
- oma-aloitteisuutta
- kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Tarjoamme näköalapaikan modernin korkeakouluympäristön rakentumiseen. Saat vastuullesi monipuolisen ja laajan tehtäväkentän sekä työllesi hanketyöryhmän ja monialaisen asiantuntijayhteisön tuen.

Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa.

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yhteiset palvelut -sektori, Kiinteistöpalvelut, Joukahaisenkatu 3, Turku

Lisätietoja

http://www.turkuamk.fi

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Markus Forstén, p. 044 9072 072 tai hankesuunnittelija Oskar Yrjölä, p. 050 5985 622 tai sähköposti: oskar.yrjola@turkuamk.fi.
Yhteydenotot 1.7.-19.7. (Oskar) tai 5.8.-8.8 (Markus Tai Oskar).
Hae tehtävää 11.8.2019 mennessä.
Hakemuksen jättäminen: Jätä sähköinen hakemus kohdasta Hae työpaikkaa

Turun ammattikorkeakoulu Oy, Yhteiset palvelut -sektori, Kiinteistöpalvelut
Osoite: Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Turku on paras opiskelukaupunki. Turun ammattikorkeakoulu on 10 000 osaajan yhteisö – tulevaisuuden teknillinen innovaatiokorkeakoulu ja hyvinvoinnin kehittäjä. Koulutamme käytännön huippuosaajia. www.turkuamk.fi #ExcellenceInAction.

Tutustu työnantajaan