Hankesuunnittelija/ympäristöasiantuntija - Kittilän kunta

Hankesuunnittelija/ympäristöasiantuntija

Kittilän kunnan tekninen toimi hakee hankesuunnittelijaa/ympäristöasiantuntijaa ajalle 1.7.2019-31.12.2019 Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishankkeeseen.

Hankesuunnittelijan/ympäristöasiantuntijan pääasiallisena tehtävänä on jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen Levin matkailukeskuksen vaikutusalueelle sekä kierrätyksen käytännön edistämistoimenpiteiden käynnistäminen Levin alueella.

Levi yhtenä Lapin suurimmista matkailukeskuksista pyrkii olemaan edelläkävijä kestävän matkailun edistämisessä ja siksi Kittilän kunta yhdessä Lapin jätehuoltokuntayhtymän Lapecon ja tiiviissä yhteistyössä Levillä toimivien yritysten kanssa aloittaa Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon ja kiertotalouden tehostetun kehittämisen. Ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan tärkeimmät kehittämiskohteet, laaditaan kierrätyksen edistämisen tavoitteet sekä luodaan tiiviissä yhteistyössä Levin alueen yritysten, asukkaiden ja muiden toimijoiden sekä matkailijoiden kanssa toimintasuunnitelma näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma laaditaan ympäristöministeriön harkinnanvaraisen rahoituksen tuella vuoden 2019 aikana.

Tähän hankkeeseen palkattavan hankesuunnittelijan/ympäristöasiantuntijan tehtävänä on hankeen pääasiallinen käytännön toteutus hankesuunnitelman mukaisesti ja Levin matkailukeskuksen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatiminen. Työhön kuuluu myös jätehuollon organisoinnin kartoittamista, sidosryhmätyöskentelyä, tiedottamista, viestintää, työpajojen järjestämistä sekä hankehallintoa ja raportointia yhteistyössä Kittilän kunnan teknisen toimen ja Kittilän elinkeinopalvelujen sekä Lapin jätehuoltokuntayhtymän henkilöstön kanssa.

Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai loppuvaiheessa olevia korkeakouluopintoja, erinomaista suullista ja kirjallista esittämistaitoa, ajokorttia (B-luokka), kykyä itsenäiseen projektityöskentelyyn, organisointikykyä, yhteistyötaitoja, sekä kokemusta ympäristönsuojelun, kiertotalouden, kestävän matkailun tai jätehuollon alalta.

Eduksi luetaan kokemus matkailualalta, Lapin matkailuyritysten toimintakentän tuntemus, kokemus verkostotyöskentelystä, ympäristölainsäädännön osaaminen, kokemus kiertotalouden kehittämishankkeista tai jätehuollon /ympäristövalvonnan viranomaistehtävistä sekä oman auton käyttömahdollisuus.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan.

Hakemukset liitteineen on toimitettava viimeistään 26.6. klo 16.00 mennessä sähköisen hakulomakkeen kautta (cv on mahdollista liittää liitetiedostona). Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa www.kittila.fi. Koska hankesuunnittelijan työpanosta tarvitaan pikaisesti, aloitamme haastattelut jo hakuaikana, kun saamme tehtävään soveltuvia hakemuksia.

Ympäristösihteeri Piippa Wäli, piippa.wali@kittila.fi, puh 040 8479552
Ympäristötarkastaja Kaisa Pikkarainen, kaisa.pikkarainen@kittila.fi, puh 040 636 0512

Kittilän kunta, Tekninen toimi
Osoite: Valtatie 15, 99100 Kittilä

Kittilä on reilun kuuden tuhannen asukkaan kaunis, elinvoimainen ja kasvava kunta Tunturi-Lapissa. Kunnan lisäksi suurimpia työllistäjiä ovat Levin matkailualue sekä kultakaivos. Kittilässä on kansainvälinen lentoasema sekä monipuoliset harrastus- ja asumismahdollisuudet.

Tutustu työnantajaan