Hankinta- ja sopimusasiantuntija

Haemme Imatran kaupungin konsernipalveluihin hankinta- ja sopimusasiantuntijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Olemme moniammatillinen ketterä työyhteisö, jossa on tilaa monenlaisille ajatuksille. Tulet toimimaan pienessä laki-, sopimustenhallinta- ja hankintapalvelut -tiimissä, jossa vastaat operatiivisista sopimus- ja hankintapalveluista sidosryhmillemme.

Keskeisiä tehtäviäsi ovat mm.

- Hankinta- ja sopimusasiantuntijana toimiminen ja sopimushallinnan ohjaaminen
- Kilpailutuksien tukeminen ja hankintatoiminnan kehittäminen
- Kilpailutuksien hankintaprosessin läpivieminen
- Hankintaohjeistuksen ylläpito, uudistaminen ja koulutus
- Keskitetyt hankintayhdyshenkilön tehtävät
- Sopimusten ja sopimusprosessien keskitetty tuki ja kehittäminen
- Sopimusprosessin (sopimuksen elinkaari ja sen vaiheet) ja -pohjien kehittäminen ja ajantasaistaminen

Esihenkilön kuvaus työtehtävästä:
Kyseessä on haastava asiantuntijatehtävä, joka vaatii vahvaa itseohjautuvuutta, ajanhallintaa ja kykyä proaktiiviseen toiminnan suunnitteluun sekä innovatiivista ajattelua.
Uudet ideat ja parannusehdotukset laitetaan meillä pääsääntöisesti kokeiluun, jotta toiminta kehittyy käytännöntasolla eikä vain puheissa. Tehtävä siis vaatii tekijältään resilienssiä, jotta toimintaa pystytään jatkuvasti kehittämään saatua kokemusta hyödyntäen. Tehtävä edellyttää kykyä prosessin johtamiseen tukipalveluna.
Sovit joukkoomme, jos olet dynaaminen ja ratkaisuhakuinen tiimipelaaja, jolla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja ymmärrät tiedolla johtamisen merkityksen hankintojen ja sopi-musprosessien kehittämisessä.

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto hallintotieteis-tä (HTM) tai kauppatieteistä (KTM), talous- ja hankintaosaamisen pää- tai -sivuainekokonaisuus.

Hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielien todennettua osaamista. Hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito on eduksi.

Toivomme hakijalta projektityökokemusta hankintojen kehittämisestä ja siihen liittyvästä rahoituksen hakemisesta ja koulutuskokemusta sekä Hilma- ja Cloudia hankintajärjestelmän käyttöosaamista.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, näkemystä- ja kokemusta hankintojen kehittämisessä yhteistyössä yritysten ja yrittäjäjärjestöjen kanssa, prosessiorganisaatiorakenteen ja prosessiomistajuuden ymmärrystä sekä kykyä laaja-alaiseen hankintojen konsernitasoiseen ohjaamiseen sekä M-Files sopimusten hallintajärjestelmän käyttökokemusta. Toivomme tehtävään valittavalta henkilöltä opinnäytetyötä tai muuta aikaisempaa tieteellistä tutkimusta julkisista hankinnoista ja siten osoitettua erityistä perehtyneisyyttä julkisten hankintojen erityispiirteisiin ja alaan.

Tehtävään valitaan haastattelujen ja hakemusten perusteella työnantajan sopivimmaksi katsoma henkilö.

Valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. Käytämme toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa kuuden kuukauden koeaikaa.

Toimita hakemuksesi torstaihin 6.5.2021 klo 15.00 mennessä oheisen linkin kautta. Tarvittaessa voit lähettää hakemuksen postitse osoitteella Imatran kaupunki, Kirjaamo, Virastokatu 2, 55100 Imatra. Myös kirjallisena toimitetut hakemukset tallennetaan sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään, josta tietoja käytetään vain tämän tehtävän täytössä. Opinto- ja työtodistuksia ei liitetä hakemukseen, niihin tutustumme haastattelun yhteydessä.

Tämä rekrytointi toteutetaan anonyymina rekrytointina. Se tarkoittaa, että hakemuksista poistetaan hakijan nimi, ikä ja sukupuoli. Vaikka osaa tiedoista taustatiedoissa kysytään, nämä tiedot eivät näy rekrytoivalle esimiehelle anonyymissä hakijaraportissa. Täytäthän huolellisesti tutkinto ja työkokemus kohdat, sillä haastateltavat valitaan niiden tietojen perusteella. Huomioithan myös vapaata hakemustekstiä kirjoittaessasi, että myös se noudattaisi anonymiteetin periaatteita. Esimies valitsee haastateltavat henkilöt anonyymien hakemuksien joukosta. Sen jälkeen rekrytointi etenee normaalisti. Anonyymin rekrytoinnin tavoitteena on kohdentaa huomio hakijan sopivuuteen, ammatilliseen osaamiseen sekä työkokemukseen.

Lisätietoja

http://www.imatra.fi
http://www.asuimatralla.fi

Tutustu työnantajaan

Yhteystietomme

Lisätietoja antaa
konsernilakimies Milla Oinonen, p. 020 6172220

Lisätietoja

Konsernipalvelut

Imatra on Suomen kansallisihme. Kaupungissa yhdistyvät pikkukaupungin idylli, vaivaton arki, runsas tapahtumatarjonta ja monipuoliset harrastusmahdollisuudet.

Tarjoamme sinulle kattavan perehdytyksen sekä eläväisen karjalaisen työyhteisön tuen. Työympäristömme ovat modernit ja viihtyisät. Ympäriltäsi löydät kehittymisestä innostuneen kaupungin, joka on kokoaan suurempi ja katsoo tulevaisuuteen. Tarjoamme myös mahdollisuuden oman ammattitaitosi kehittämiseen ja sen luomaan lisävastuuseen.

Imatran kaupunki on savuton työpaikka.


Osoite: Virastokatu 2, 55100 Imatra
Imatran kaupunki - Rökfri arbetsplats

Suggested jobs